Tygodnik DB2010

Szkoła otwiera się

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach zapraszają na „drzwi otwarte”, które odbędą się w szkole podstawowej 11 marca 2016 r. o godz. 16.00.

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy nowoczesną i sprawną organizacyjnie szkołą podstawową na terenie gminy Stare Bogaczowice. Posiadamy bogatą bazę: estetyczne i dobrze wyposażone w innowacyjne środki dydaktyczne klasy, pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, dwie sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko szkolne. Zajęcia prowadzi doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów. Tworzymy niepowtarzalny klimat. Nauczyciele są blisko ucznia, a nie ponad nim. Każde dziecko jest zauważone i docenione.

 

Co oferujemy?

Oferujemy skuteczne nauczanie nowoczesnymi metodami. Zapewniamy bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami uczniów. Dysponujemy bezpłatnymi gabinetami specjalistycznymi (stomatologiczny, pielęgniarki szkolnej, logopedy, pedagoga, psychologa). Uczniom zapewniamy opiekę świetlicową (7.00 – 8.00 i po zajęciach do godz. 15.00). Istnieje także możliwość skorzystania z ciepłych posiłków, jogurtu i mleka, a w kl. 0 – III z bezpłatnych owoców i warzyw. Naszym uczniom zapewniamy bezpłatny dowóz autobusem na terenie gminy.

 

Dlaczego my?

Stanowimy dobrą, bezpieczną szkołę, bez przemocy. Osiągamy bardzo wysokie wyniki nauczania. Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Mamy dużą skuteczność w nauczaniu języka obcego. Dajemy szansę rozwijania własnych talentów. W mądry sposób zapewniamy każdemu dziecku maksymalne warunki rozwoju. Wykazujemy niski wskaźnik „drugoroczności”. Jesteśmy szkołą uczącą uczyć się.

 

Co warto wiedzieć?

Jesteśmy „Szkołą z klasą”, „Szkołą myślącą o każdym ( SMOK), „Wzorową szkołą”. Realizujemy innowacyjny projekt „Droga ucznia do sukcesu”, program sportowy „Mały Mistrz”. Systematycznie organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, spotkania z Filharmonią Sudecką, wyjazdy do teatru, kina, na lodowisko, spotkania z ciekawymi ludźmi. Współpracujemy z wieloma instytucjami (policją, strażą pożarną, biblioteką gminną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym).

 

– Drodzy Rodzice! Jeśli chcecie dać swojemu dziecku szansę radosnego i bezproblemowego przejścia do kolejnego etapu nauki, serdecznie zapraszamy do naszej placówki. W programie „drzwi otwartych” między innymi: warsztaty dla dzieci (wokalne, plastyczne, sportowe, z języka polskiego), wspólne zabawy i poczęstunek. Wszystko to odbywać się będzie w poszczególnych klasach i będzie połączone z prezentacją szkoły. Rodzice będą w klasie oglądać prezentację multimedialną, ukazującą naszą szkołę na przestrzeni lat. Dziećmi zajmować będą się nauczyciele poszczególnych przedmiotów – zapraszają organizatorzy.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej