Tygodnik DB2010

Komputerowa rezerwa

Kolejni mieszkańcy Gminy Walim mają szansę otrzymać do bezpłatnego użytkowania zestawy komputerowe z dostępem do bezpłatnego internetu. Urząd tworzy tak zwaną listę rezerwową uczestników projektu.

 

W ramach projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Walim znajduje się już 300 zestawów komputerowych. Beneficjenci ostateczni otrzymali je od Gminy Walim do użytkowania do 31 grudnia 2020 roku.

– Naturalną sprawą jest to, że ludzie się przemieszczają jak i odchodzą. W tej sytuacji Gmina Walim jest zobowiązana przekazać zestawy komputerowe następnym mieszkańcom. Jeszcze przed zakończeniem projektu mieliśmy siedem takich sytuacji – wyjaśnia Adam Hausman, wójt Gminy Walim. – W związku z powyższym ogłaszamy kolejny nabór na listę rezerwową. Osoby, które się na niej znajdą, będą otrzymywały zestawy komputerowe w miarę ich zdawania przez mieszkańców, tracących prawo do ich użytkowania. Oczywistą sprawą jest fakt, iż zanim zestaw trafi do nowego gospodarstwa domowego, zostanie stosownie przygotowany – tzn. odbędzie przegląd techniczny.

Lista rezerwowa będzie obejmowała dziesięciu beneficjentów ostatecznych – gospodarstw domowych. Wójt Gminy Walim powołał  sześcioosobową komisję konkursową, składającą się z: 2 przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu, 1 przedstawiciela Urzędu Gminy Walim, 1 przedstawiciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach, 1 przedstawiciela  Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu, 1 beneficjenta ostatecznego. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej www.walim.pl. Wnioski należy składać do 11 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy Walim lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim. W przypadku przesłania wniosku pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Walim. Komisja do dnia 25 marca 2016 r. stworzy listę rezerwową.

(RED)

herb walim

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej