Tygodnik DB2010

Sesja z kombatantami

Na XVII Sesję Rady Gminy Czarny Bór zaproszeni zostali czarnoborscy kombatanci. Swoją obecnością uświetnili ten dzień: Jan Zając, Janina Pacek, Stanisława Szandrocha, Romuald Staszyński Edmund Misiek oraz w imieniu Stefanii Owsianka córka Stanisława Jednoróg.

 

Uroczystość rozpoczął Jan Zając – Przewodniczący Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Przedstawił krótką historię Gminnego Związku Kombatantów. Następnie podziękował wójtowi gminy, przewodniczącej rady gminy oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej za zaangażowanie w sprawy kombatantów. Potem Jan Zając z Kazimierzem Wilkiem wręczyli odznaczenia osobom zasłużonym dla związku kombatantów: Adamowi Góreckiemu, Edycie Śpiewak, Barbarze Bąk, Krystynie Niemiec, Janinie Pacek oraz pośmiertne Ludwikowi Łatce. Specjalne odznaczenie „Krzyż Czynu Frontowego I i II Armii Wojska Polskiego” otrzymał Romuald Staszyński za udział w walkach II wojny światowej o wolność i niepodległość. Następnie głos zabrał Kazimierz Wilk – Wiceprezes Dolnośląskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, który podziękował za zorganizowanie uroczystości i zaprosił członków i ich rodziny na uroczysty poczęstunek, przygotowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Czarny Bór.

Sesja była również okazją do wręczenia statuetki „Przyjaciel gminy” dwóm osobom, które nie mogły ich odebrać na spotkaniu noworocznym z przedsiębiorcami. Z rąk wójta statuetki otrzymali Sławomir Leśniak, właściciel Firmy MON – TECH oraz Dariusz Piaskowski, prezes Uczniowskiego Ludowego Zapaśniczego Klubu Sportowego Heros. Podczas sesji rady gminy wójt wręczył również podziękowanie za wzorową postawę obywatelską Krystianowi Gut – mieszkańcowi Czarnego Boru, który zauważył i zgłosił wyciek wody z rurociągu na ul. Słonecznej w Czarnym Borze.

(RED)

 kombatanci czarny bor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas sesji rady gminy czarnoborscy kombatanci zostali odznaczeni.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej