Tygodnik DB2010

Głosowali prawidłowo

Wojewoda dolnośląski odrzucił wniosek radnych klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego, którzy domagali się unieważnienia uchwały dotyczącej wyboru przewodniczącej rady – Doroty Piotrzkowskiej.

 

Przypomnijmy: 11 stycznia 2016 roku Rada Powiatu Wałbrzyskiego wznowiła obrady, które zostały przerwane 15 grudnia 2015 r. W pierwszej, grudniowej części sesji rady powiatu, radnym nie udało się wybrać nowego przewodniczącego po tym, jak z tej funkcji zrezygnował Marek Tarnacki. Udało się to dopiero w styczniu – w czwartym głosowaniu, ale członkowie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej uznali, że wybór radnej Doroty Piotrzkowskiej na stanowisko przewodniczącej rady odbył się z naruszeniem prawa. Ich zdaniem część radnych naruszyła przepisy, głosując w innym miejscu, niż to, które zostało przygotowane dla wszystkich oraz pokazując kartę do głosowania z wybranym przez siebie kandydatem. I złożyli wniosek, by wojewodę tę uchwałę unieważnił.

– Organ nadzoru wskazuje, że na podstawie zgromadzonych w trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego informacji, nie istnieją podstawy dla twierdzenia, że uchwała Nr XII/4/16 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego istotnie narusza prawo. (…) Zatem organ nadzoru nie znajduje podstaw do stwierdzenia jej nieważności – czytamy w piśmie z 23 lutego 2016 r., które podpisał zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

prezydium rady powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

Służby wojewody uznały, że wybór przewodniczącej Doroty Piotrkowskiej nie naruszał prawa.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej