Tygodnik DB2010

RWS Podzamcze podsumowała rok

Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu, Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu, podsumowała swoją działalność w 2015 r.

RWS Podzamcze

 

 

 

 

 

 

Realizując postulat mieszkańców największego osiedla, powołano zespoły do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. W ich pracach uczestniczyli przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, sanepidu i innych instytucji oraz organizacji.

Podczas kolejnej edycji miejskiego budżetu partycypacyjnego, podjęto przygotowania do promocji projektu siłowni plenerowej na skwerze zieleni przy al. Podwale. Dzięki wzmożonym zabiegom organizacyjnym, przy współpracy z proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ks. prałatem Ryszardem Szkołą oraz radą parafialną, a także wieloma osobami szczególnie zaangażowanymi, zebrano setki podpisów osób popierających projekt. Dzięki temu zwyciężył zdobywając 1873 głosy, z dużą przewagą nad innymi projektami.

W ramach edukacji ekologicznej wśród dzieci, zorganizowano konkurs sadzenia dyni. Jeden z jej okazów zdobył I miejsce w konkursie owoców i warzyw Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze”.

W ramach Dni Podzamcza i Dnia Dziecka, przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej dla dzieci z nagrodami rzeczowymi.

Zorganizowany został coroczny konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci „Barwy jesieni” , w którym uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26.

Uczczono święto narodowe, składając kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości oraz wspierając rzeczowo i organizacyjnie Cross Niepodległości.

Z inicjatywy RSW w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” zorganizowano „Mikołajki” z prezentami dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podobna uroczystość, w którą zaangażował się proboszcz parafii i rada parafialna, odbyła się w kościele. Ufundowano 200 prezentów.

Innymi wydarzeniami inspirowanymi przez RWS, była wycieczka ekologiczna dla osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Osób Szczególnej Troski „Reedukacja”, debata na temat bieżących problemów nurtujących społeczność osiedla, z udziałem prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja, przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha Marii Romańskiej, radnych miejskich z Podzamcza i działaczy społecznych oraz uroczysty wieczór wigilijny, także z udziałem prezydenta miasta, podczas którego wręczono dyplomy, nagrody i upominki osobom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz osiedla. Prezydent zapoznał zebranych z bieżącymi działami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Na wakujące stanowisko zastępcy przewodniczącego RSW powołano Kazimierza Luzińskiego, a nowym skarbnikiem został Radosław Białkowski.

(A.Bas.)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej