Tygodnik DB2010

Nowy ciąg pieszo-rowerowy

ciag

 

 

 

 

 

 

Jedlina-Zdrój otrzymała pisemne potwierdzenie z Dolnośląskiej Służby Drógi Kolei we Wrocławiu o pozytywnym zakwalifikowaniu i przyjęciu do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Jedlinie-Zdroju. – Prace obejmą przebudowę chodnika łączącego Glinicę (od ulicy Reymonta) z centrum miasta (do ulicy Narutowicza). Planowana jest wymiana całej nawierzchni oraz wydzielenie pasa dla rowerów – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny – Zdroju.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej