Tygodnik DB2010

Roczna odprawa policji

W Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Na zaproszenie Komendanta uczestniczył w niej między innymi Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura.

 

Podczas odprawy omówiono wyniki działań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu oraz wszystkie jej jednostki organizacyjne w roku minionym. Poruszono kwestie współpracy z samorządami oraz prokuraturą, programy i działania prewencyjne realizowane w roku 2015, a także inne przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Rok 2015 był więc dla policji wałbrzyskiej rokiem dobrym w zakresie ograniczenia przestępczości i utrzymania wysokiego poziomu skuteczności. Na zakończenie poruszono kwestie zasadniczych kierunków działań na rok 2016. Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu Andrzej Basztura złożył podziękowania przybyłym gościom za wspólną, konstruktywną pracę nad poprawą bezpieczeństwa powiatów.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

odprawa policji 2016

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu Andrzej Basztura podziękował za wspólną prace na rzecz bezpieczeństwa.

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej