Tygodnik DB2010

Kłamstwa burmistrza Mieroszowa

Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa, w odpowiedzi na zadane przez nas pytania, pisemnie udzielił nam nieprawdziwych informacji! Sprawa dotyczy odmowy wszczęcia dochodzenia przez Komisariat Policji w Boguszowie Gorcach w sprawie o rzekome udaremnienie dostawy wody do zbiornika w Sokołowsku.

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 października 2015 r. na swoim oficjalnym profilu na Facebooku Marcin Raczyński opublikował wpis, w którym zarzucił radnemu powiatowemu Andrzejowi Lipińskiemu udaremnienie dostawy wody do zbiornika w Sokołowsku.

– (…) 02.10.2015 r. w godzinach porannych, pracownicy Lasów Państwowych przybyli z ciężkim sprzętem w celu usunięcia dłużyc z placu manewrowego. Tu doszło do sytuacji wręcz niesłychanej. Na miejscu ujęcia wodnego czekał na leśników p. Andrzej Lipiński (radny powiatu wałbrzyskiego oraz pracownik spółki Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.), który podając się za osobę umocowaną i działającą w imieniu ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o., wydał dyspozycję mającą na celu odstąpienie przez leśniczego od wykonania prac związanych z przesunięciem dłużyc. Leśniczy odwołał zatem całą akcję i rozesłał pracowników do innych prac. (…) Zachowanie p. Andrzeja Lipińskiego, który usiłował udaremnić przeprowadzenie zaplanowanych przez Gminę Mieroszów oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie Sp. z o.o. czynności związanych z zapewnieniem dostaw wody pitnej dla mieszkańców sołectw Sokołowsko oraz Kowalowa trudno komentować. Sprawa w dniu dzisiejszym (poniedziałek, 05.10.2015) została zgłoszona na policję – napisał burmistrz Mieroszowa (pisownia oryginalna, a skróty pochodzą od redakcji – całość dostępna tutaj).

Te same zarzuty Marcin Raczyński powtórzył ustnie 16 listopada 2015 r., podczas posiedzenia Komisji Ogólnej Rady Miejskiej Mieroszowa, które było poświęcone sytuacji hydrologicznej w gminie (nagranie jest dostępne tutaj). Stało się tak, choć w międzyczasie (4 listopada 2015 r.) zapadła decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia w tej sprawie, a informacja o tym dotarła do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie 12 listopada 2015 r.! W trakcie tej burzliwej debaty, o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie przeciwko radnemu Lipińskiemu wspomniał prowadzący obrady przewodniczący komisji Ryszard Gubernat.

– Nie jest sprawa zakończona i proszę nie wprowadzać w błąd wszystkich – ripostował wtedy Marcin Raczyński.

W uzasadnieniu odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie umyślnego udaremnienia dostawy wody do zbiornika w Sokołowsku, wskutek działań podjętych na miejscu przez Andrzeja Lipińskiego w warunkach przywłaszczenia funkcji publicznej, prowadzący sprawę policjant z Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach napisał, że „w wyniku przeprowadzonych czynności i zaistniałego nieporozumienia nie doszło w tej sytuacji do złamania przepisów”.

1 grudnia 2015 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej, skierowaliśmy do burmistrza Mieroszowa prośbę o informację kiedy do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie wpłynęła pisemna decyzja Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie rzekomego przywłaszczenia funkcji publicznej przez Andrzeja Lipińskiego, ale odpowiedzi nie dostaliśmy. Odpowiedzi nie dostaliśmy także 10 grudnia 2015 r., gdy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie zwróciliśmy się z ustnym wnioskiem w trybie dostępu do informacji publicznej… Dopiero 30 grudnia 2015 r. dostaliśmy odpowiedzi na dwa pisemne wnioski złożone w trybie dostępu do informacji publicznej. W jednej burmistrz Marcin Raczyński stwierdził, że: „ (…) do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie nie wpłynęło pismo z Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach w sprawie odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie umyślnego udaremnienia dostawy wody do zbiornika w Sokołowsku przez Andrzeja Lipińskiego. W związku z powyższym nie jest możliwe wskazanie wpływu w/w pisma”.

Co innego twierdzą przedstawiciele policji.

– Pismo trafiło do Mieroszowa 12.11.2015 r. Zwrotkę podpisała Sekretarka w Referacie Organizacyjno-Prawnym i Obsługi Klienta – poinformowała naszą redakcję nadkomisarz Magdalena Korościk z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

A w drugiej odpowiedzi, na wniosek o udostępnienie treści zawiadomienia złożonego na policji 05.10.2015 r. przez burmistrza Mieroszowa w sprawie radnego Lipińskiego, czytamy że: „ (…) nie zostało złożone przez Burmistrza Mieroszowa zawiadomienie dotyczące umyślnego udaremnienia dostawy wody do zbiornika w Sokołowsku, wskutek działań podjętych na miejscu przez Andrzeja Lipińskiego w warunkach przywłaszczenia funkcji publicznej do Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach. W związku z powyższym nie jest możliwe udostępnienie treści w/w zawiadomienia”.

Robert Radczak

 

odpowiedz_zawiadomienie odpowiedz_policja

Tags: , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej