Tygodnik DB2010

Bohaterowie odznaczeni

Tadeusz Widła i Tadeusz Zakrzewski – kombatanci, żołnierze II wojny światowej, Sybiracy, zasłużeni dla kraju ludzie, otrzymali wysokie odznaczenia państwowe, nadane przez Ministra Obrony Narodowej. Uroczysta dekoracja obu weteranów odbyła się podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Starszy sierżant Tadeusz Widła to żołnierz i zesłaniec na Sybir, uczestnik walk wyzwoleńczych w czasie II wojny światowej, jeden z założycieli związku Sybiraków i członek świebodzickiego oddziału tego związku. Członek Zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty w Wałbrzych, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Zesłańców Sybiru, obecnie popularyzator wśród młodzieży wiedzy historycznej i losów Sybiraków. Losy starszego szeregowego Tadeusza Zakrzewskiego są podobne, również został zesłany na Sybir, gdzie spędził wiele lat i wrócił do kraju ostatnim transportem repatriacyjnym. Wieloletni członek świebodzickiego Koła Związku Sybiraków, zaangażowany w jego działalność. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Krzyżem Zesłańców Sybiru.
Odznaczenia wręczył przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, podpułkownik Krzysztof Kowalski. Nadanie medali poprzedzone było odczytaniem bogatych i budzących wielki szacunek życiorysów obu panów. Obaj panowie byli wyraźnie wzruszeni przyjmując odznaczenia w obecności całej Rady Miejskiej, serdeczne gratulacje i podziękowania złożyli na ich ręce burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz przewodniczący rady miejskiej Łukasz Kwadrans.
(RED)

Bohaterowie odznaczeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Widła i Tadeusz Zakrzewski wraz z Bogdanem Kożuchowiczem, ppłk Krzysztofem Kowalskim i Łukaszem Kwadransem.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej