Tygodnik DB2010

Prawnik radzi: wypowiedzenie umowy o pracę po zmianach

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy odnosząca się m.in. do umów o pracę na czas określony (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r. poz. 1220). Jednym z głównych założeń wspomnianej nowelizacji, jest ograniczenie nadużywania umów o pracę zawartych na czas określony, poprzez ograniczenie długości okresu zatrudnienia na podstawie takiej umowy oraz zmianę limitu co do liczby umów terminowych.
– Po nowelizacji okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba umów na czas określony nie może przekraczać trzech – wyjaśnia Agnieszka Trzaska, prawnik w Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman” we Wrocławiu.
Więcej w Tygodniku DB 2010.
Judge gavel and scales

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej