Tygodnik DB2010

Uważaj na dowód

nowy dowod osobisty przod 

 

 

 

 

 

 

Dowód osobisty zgłoszony w urzędzie, jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych, a informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie jest fizycznie unieważniony (przez odcięcie rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument taki nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej