Tygodnik DB2010

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

9 lutego 2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyło się spotkanie w sprawie stworzenia tzw. Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako elementu zarządzania bezpieczeństwem publicznym w oparciu o współpracę z instytucjami i społeczeństwem.

 

– Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych priorytetów. W tworzeniu tej mapy musimy brać pod uwagę również nowe czynniki zagrażające, które już pojawiają się w naszej codzienności. Jednym z nich mogą być napływy obcej ludności, która ma kulturowe problemy z asymilacją w społeczeństwie. Już teraz należy wziąć to pod uwagę. Istotne są także kwestie występujące od dawna, jak np. przestępstwa pospolite, czy kryminalne. Jeśli można stworzyć narzędzie ułatwiające wzmocnienie bezpieczeństwa i jego odczucia wśród mieszkańców Powiatu – to oczywiście przyłożymy wszelkich starań, aby to uczynić. Wspólne, zintegrowane działania w tej kwestii, oparte o głos społeczeństwa dadzą nam możliwość odniesienia sukcesu w podjętych czynnościach – mówił obecny na spotkaniu Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Jacek Cichura.

Narzędzie to, pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie mieszkańcom skali i rodzaju występujących zagrożeń w danych miejscach i o danym rodzaju. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie decyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów, czy posterunków. Aktualizowana wersja będzie ogólnodostępna w internecie.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

cichura policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych priorytetów – podkreśla starosta Jacek Cichura.

 

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej