Tygodnik DB2010

Przyjaciele gminy

Około 90 osób przyjęło zaproszenie Adama Góreckiego, wójta Gminy Czarny Bór, i wzięło udział w III Spotkaniu Noworocznym z Przedsiębiorcami. Była to okazja uhonorowania „Przyjaciół gminy”.

 

Uroczystość rozpoczął, jak co roku, wójt Adam Górecki, który najpierw złożył wszystkim przybyłym gościom życzenia noworoczne, a następnie skrótowo podsumował 2015 rok w gminie Czarny Bór. Zaznaczył też, że tak prężny rozwój gminy jest nierozerwalnie związany z działalnością na jej terenie tak wielu firm i przedsiębiorstw. Kolejną prelegentką była Iwona Ślusarczyk – inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, która w liczbach i wykresach przedstawiła przedsiębiorczość na terenie naszej gminy oraz nowe propozycje wspierania przedsiębiorców w Czarnym Borze. Z kolei Bożena Pełdiak, prezes Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”, przedstawiła bardzo realną możliwość pozyskania środków na rozwój przedsiębiorczości na lata 2016-2020, a Marzena Radochońska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu – zaproponowała konkretne narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców. Ostatni z prelegentów – Tadeusz Choczaj ze Związku Dolnośląskich Pracodawców – opowiedział krótko o misji związku i dlaczego warto być jej członkiem.

Tradycją już jest, że co roku, przy okazji spotkania noworocznego, wójt wręcza statuetki „Przyjaciel gminy”. W tym roku jednostki organizacyjne gminy wskazały te firmy i ich właścicieli, którzy najbardziej aktywnie wspierają ich działania na rzecz mieszkańców i ich podopiecznych: Sławomir Leśniak – właściciel Firmy MON – TECH; Stanisław Rutkowski – właściciel firmy Usługi Transportowe; Eugeniusz Kapuła – właściciel firmy Usługi Remontowo Budowlane; Robert Wasilewski- właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowe Import Eksport; Edward Kaczor – prezes PKS Kamienna Góra.

W drugiej części statuetki wręczył wójt tym firmom, osobom lub stowarzyszeniom, które w szczególny sposób wspierały gminę lub ją promowały: Kopalnia Surowców Mineral, którą reprezentowała Maja Sadowy – dyrektor finansowy. Statuetkę przyznano za wspólną inwestycję czyli II etap budowy Obwodnicy; Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy Heros – prezes Dariusz Piaskowski. Statuetka przyznana za organizację Międzynarodowego Turnieju Zapasów Kobiet oraz promocję gminy Czarny Bór; Ksiądz Janusz Ospa – proboszcz parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, który otrzymał statuetkę za troskę o ochronę zabytków i pozyskanie z RPO znaczących środków na remont zabytkowego kościoła w Witkowie.

Oprawę muzyczną całej uroczystości przygotowała i wykonała Maja Nowicka, wokalistka Zespołu Pieśni i Tańca oraz uczestniczka wałbrzyskiego konkursu „Mam Talent”.

– Takie coroczne spotkanie osób reprezentujących różne branże i różnej wielkości firmy, daje okazję do zawarcia znajomości, poszerzenia wiedzy ale też stwarza szansę na rozwój partnerskiej współpracy na lokalnym rynku, a większa współpraca z przedsiębiorcami to także lepszy rozwój gminy – podkreślają organizatorzy spotkania.

(RED)

 spotkanie czarny bor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania noworocznego wójt Adam Górecki wręczył statuetki „Przyjaciel gminy”.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej