Tygodnik DB2010

Strefowa gotowa

Inwestorzy mogą już korzystać z nowego odcinka ulicy Strefowej w Świebodzicach, komunikującej tereny aktywizacji przemysłowej i Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

strefowa (2)

 

 

 

 

 

 

W 2013 roku powstała pierwsza część tej drogi, wiodąca od ul. Strzegomskiej do zakładu Segepo; w 2015 roku miasto wykonało II etap – odcinek, który połączył się z ul. Lotniczą. Zakres prac był bardzo duży, bo dotyczył zarówno budowy nawierzchni i chodników, jak i całej infrastruktury podziemnej. Wartość całego zadania to 3 mln zł, z czego I etap -883 tys. zł, II etap – 2,2 mln zł. Gminie udało się pozyskać 50 proc. dofinansowanie na realizację drugiego odcinka ul. Strefowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakończył się także pierwszy etap gruntownej modernizacji ulicy Świerkowej na osiedlu Wilcza Góra. Wyremontowany został 150-metrowy odcinek nawierzchni drogi i chodników, wymieniono także sieć gazowniczą i wodną. Na jednym z fragmentów tego odcinka, w okolicach numeru 13, znajduje się uszkodzone ogrodzenie, które musi zostać naprawione, dlatego w tym miejscu stateczne prace będą dokończone po usunięciu usterki. Koszt prac to 250 tys. zł, finansowane w pełni z budżetu Gminy Świebodzice.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej