Tygodnik DB2010

Bezpłatne szkolenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza płatników na bezpłatne szkolenia z zakresu zmiany przepisów o ubezpieczeniach społecznych z tytułu umowy zlecenia oraz z Interaktywnego Programu Płatnik (IPP).

2000px-ZUS_logo

 

 

 

 

18 lutego 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 odbędzie się szkolenie nt. zmiany przepisów o ubezpieczeniach społecznych z tytułu umowy zlecenia (zbiegi  tytułów do ubezpieczeń, obowiązki płatników składek w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń i opłacania składek – zmiany od 2016 r.). 19 lutego 2016 r. w godz. 11:00-13:30 zostanie przeprowadzone szkolenie z Interaktywnego Programu Płatnik. Jest ono skierowane głównie do płatników przekazujących dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej przy użyciu prywatnego certyfikatu kwalifikowanego. Wszystkie szkolenia będą miały miejsce w siedzibie wałbrzyskiego Oddziału ZUS, przy ul. Kasztanowej 1 (sala 205 ). Na każde ze szkoleń obowiązują zapisy. Dane (imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP firmy oraz nazwę szkolenia) należy przesłać na adres: monika.bisek-graz@zus.pl w terminie do 12 lutego 2016 r. O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłaszający, o zakwalifikowaniu na szkolenie, zostaną powiadomieni  w terminie do 16 lutego br.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej