Tygodnik DB2010

Przeprowadzka wydziałów

W związku z remontem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, zmianie uległy siedziby poszczególnych wydziałów. Wydział infrastruktury technicznej (dotychczas Ratusz – parter) został przeniesiony na ul. Stefana Żeromskiego 15 (pomieszczenia po straży miejskiej). Wydział finansowo-budżetowy – skarbnik miasta, kasa, podatki, księgowość, (dotychczas w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 27) został przeniesiony do Ratusza (parter). Straż miejska – dotychczasowa siedziba (ul. Stefana Żeromskiego 13-15) została przeniesiona na teren Dworca PKP – Plac Dworcowy 1, telefony: 74 6379070 – 6379071, 606 637 542. Wydział spraw obywatelskich, ochrony ludności i działalności gospodarczej (dotychczas w budynku przy ul. Żeromskiego 27) został przeniesiony do budynku Dworca PKP, ul. Plac Dworcowy 1.

(RED)

staz miejska swiebodzice

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej