Tygodnik DB2010

Świebodzicka Rada Seniorów

marsz seniora 5

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu 2015 r. powołana została Świebodzicka Rada Seniorów. Ma być to organ doradczy i konsultacyjny dla władz samorządowych, zajmujący się problemami środowisk seniorów w naszym mieście. Rada składać się będzie z 15 członków, którymi mogą zostać przedstawiciele seniorów oraz organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych. Wyboru dokona Rada Miejska w Świebodzicach. Kandydat zgłasza się samodzielnie poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7, pok. nr 3, oraz na portalu miejskim www.swiebodzice.pl. Integralną częścią zgłoszenia jest lista minimum 20 podpisów mieszkańców Świebodzic, popierających danego kandydata. Wypełniony formularz wraz z listą podpisów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, do 29 lutego 2016 r., do godz. 15:00.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej