Tygodnik DB2010

Gminy mają budżety

Rady miejskie Głuszycy i Jedliny Zdroju przyjęły budżety tych gmin na 2016 rok. Oba samorządy planują wiele kosztownych inwestycji.

 

Rada Miejska Głuszycy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok. Ustalono dochody Gminy w łącznej wysokości 29.506.708,51 zł oraz wydatki  w łącznej wysokości 31.509.742,95 zł. Deficyt budżetu Gminy Głuszyca wynoszący 2.003.034,44 zł zostanie pokryty obligacjami.

– Oprócz wielu zadań własnych i zleconych, które realizuje Gmina Głuszyca na podstawie obowiązujących przepisów prawa, rok 2016 będzie dla głuszyckiego samorządu czasem rozpoczęcia wielu inwestycji – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy pochłonie 2 mln zł (dotacja 1,7 mln zł, wkład gminy 300 tys. zł), rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca – 1,7 mln zł (dotacja 1,475 mln zł, wkład gminy 225 tys. zł), termomodernizacja przedszkola w Głuszycy – 200 tys. zł (dotacja 165 tys. zł, wkład gminy 35 000 zł,), kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca – 1 mln zł (dotacja 850 tys. zł, wkład gminy 150 tys. zł),  termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy – 300 tys. zł (dotacja 260 tys. zł, wkład gminy 40 000 zł). Kwota 2 500 000 zł, uzyskana z tytułu emisji obligacji przychodowych, zostanie przeznaczona na realizację w latach 2016-2017 przez Gminę Głuszyca przedsięwzięcia pod nazwą „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3”. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tegorocznym budżecie Gminy Głuszyca przeznaczona będzie kwota przychodów na 2016 rok w wysokości 870 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Z kolei w tegorocznym budżecie Jedliny Zdroju zaplanowano dochody na poziomie 18 778 690 zł, a wydatki w wysokości 18 348 242,60 zł. W ramach wydatków planowana jest między innymi przebudowa dróg gminnych, modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego (budowa skateparku, bieżni lekkoatletycznej), budowa trasy pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 (ul. Kłodzka), a także kontynuacja modernizacji lokali mieszkalnych i cmentarza komunalnego. W trakcie roku może dochodzić do zmian budżetu spowodowanych ogłaszaniem kolejnych naborów o środki unijne. W planie są: wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku oraz zwiększenie dostępności e- usług. Wydatki inwestycyjne stanowić będą aż 27,58 % wydatków ogółem.

(RED)

herb_jedlina_zdroj

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej