Tygodnik DB2010

Współpraca buduje

Miroslaw Lech fotkaRozmowa z Mirosławem Lechem, wójtem Gminy Stare Bogaczowice.

 

Za Panem pierwszy rok pracy na stanowisku wójta Gminy Stare Bogaczowice. Jak podsumuje Pan ten okres?

Mirosław Lech: – To był czas pozytywnych zmian i wytężonej pracy.

 

Jaka zmiana, w Pana ocenie, była najważniejsza?

– Moim zdaniem najważniejsza dla naszej gminy była zmiana nastawienia mieszkańców i ich podejścia do naszej małej ojczyzny. Nazywam to obywatelskim przebudzeniem.

 

Czym się to objawia?

– Wielkim zaangażowaniem w sprawy naszej gminy i w jej życie, w myśl zasady: nic o nas bez nas. Mieszkańcy angażują się w realizację różnych przedsięwzięć i – co najważniejsze – sami je inicjują. Przykładów jest wiele: budowa pomnika upamiętniającego przyjazd repatriantów do Gminy Stare Bogaczowice; akcja ratowania zalewu; akcja mająca na celu doprowadzenie do wycięcia niebezpiecznych drzew przy drodze łączącej Stare Bogaczowice ze Strugą; utworzenie plenerowego miejsca spotkań seniorów; akcja „kolorowe wstążki” oraz liczne imprezy.

Jaka jest w tym rola władz gminy?

– Przede wszystkim jesteśmy otwarci na sprawy mieszkańców. Wraz z moim zastępcą Bogdanem Stochajem i innymi współpracownikami staramy się wspierać różne inicjatywy i przedsięwzięcia, a mieszkańcy widząc, że „władza nie przeszkadza” coraz chętniej się angażują. Ważne jest również to, że współpraca z radnymi gminy oraz sołtysami jest – w mojej ocenie – bardzo dobra. Ich praca i zaangażowanie pomagały w przedsięwzięciach realizowanych w minionym roku.

 

Jaka była pierwsza Pana decyzja po objęciu urzędu?

– Przywrócenie oświetlenia ulic w naszej gminie. W poprzednich latach, przez długi czas po zmroku, ulice tonęły w ciemnościach…

 

Rok 2015 upłynął także pod znakiem wielu inwestycji.

– To – obok rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – jest jednym z naszych priorytetów. Od razu podjęliśmy współpracę z wieloma instytucjami, co pozwoliło nam remontować drogi, mosty, poprawiać stan rzek i potoków również poprawić bezpieczeństwo na drogach. W tym miejscu chciałbym podziękować za pomoc władzom województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego jak również Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Legnicy, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy, czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Oprócz tego udało nam się wybudować i oddać do użytku wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach, poprawić estetykę placu koło pawilonów w Starych Bogaczowicach, zmodernizować przystanki autobusowe i utworzyć przejście dla pieszych w Chwaliszowie, czy doprowadzić do uruchomienia oświetlenia obwodnicy Szczawna Zdroju, która przebiega przez naszą gminę. W grudniu 2015r oddaliśmy do użytku Świetlicę Wiejską w Jabłowie. To nasza najważniejsza inwestycja w mijającym roku. Świetlica jest obiektem bardzo nowoczesnym, co stanowi gwarancję, że będzie służyć mieszkańcom przez długie lata.

 

A w innych dziedzinach?

– Jak już Czytelnicy zauważyli, współpraca jest naszą podstawową metodą działania. Między innymi dlatego do mieszkańców naszej gminy od września ubiegłego roku trafiło 33,5 tony żywności przekazanej Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. I w tym miejscu pragnę serdecznie wszystkim osobom i instytucjom za tę owocną współpracę podziękować. Jestem przekonany, że w tym roku i w kolejnych latach wspólnie uda się nam zrobić wiele dobrego.

 

Jakie ma pan plany na 2016 rok?

– Przede wszystkim kontynuacja współpracy ze wszystkimi podmiotami, z którymi działaliśmy do tej pory, i poszukiwanie nowych partnerów do kolejnych przedsięwzięć.

 

Porozmawiajmy o konkretach. Co zakłada plan inwestycyjny?

– Lista jest bardzo długa i nie wiem, czy wystarczy nam miejsca na wymienienie wszystkich naszych zamierzeń. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy  przeznaczy środki finansowe na kolejne inwestycje w poprawę stanu rzek i urządzeń melioracyjnych. Z powiatem wałbrzyskim będziemy kontynuowali remonty dróg lokalnych w Starych Bogaczowicach i Gostkowie, łącznika między Chwaliszowem a Cieszowem oraz odcinka między Cieszowem Górnym a Świebodzicami. Będziemy także kontynuowali współpracę przy pozimowym utrzymaniu dróg, co obejmuje sprzątanie, koszenie i odkrzaczanie. Wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu będziemy poprawiali bezpieczeństwo na drodze Struga – Stare Bogaczowice  – Chwaliszów, budowę chodnika w Chwaliszowie, przebudowę drogi Struga – Lubomin i budowę chodnika. A z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Legnicy będziemy kontynuowali porządkowanie koryta rzeki Strzegomki. W ramach Partnerstwa Wokół Trójgarbu planujemy budowę wieży widokowej i infrastruktury turystycznej, a wraz z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji I etap budowy kanalizacji Strugi i Lubomina. W planach mamy także zakończenie projektowania Świetlicy Wiejskiej w Strudze i Chwaliszowie, budowę boiska wielofunkcyjnego w Lubominie oraz boiska typu „orlik” w Starych Bogaczowicach, modernizację tak zwanej „drogi czereśniowej” w Strudze, stanowiącej dojazd do pól w kierunku zalewu w Starych Bogaczowicach; budowę chodników w Strudze, Chwaliszowie i Starych Bogaczowicach, przebudowę kolejnych dróg w ramach ministerialnych środków na usuwanie klęsk żywiołowych; pierwszy etap termomodernizacji zespołu szkół, rozpoczęcie prac projektowych świetlicy i boiska wielofunkcyjnego w Cieszowie oraz wdrożenie projektu instalacji fotowoltaicznych, który jest realizowany z powiatem oraz gminami Walim i Czarny Bór.

 

Co poza tym będzie działo się w gminie?

– Na pewno będą organizowane wszystkie najważniejsze imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Zapraszamy już dziś na Dni Gminy Stare Bogaczowice, które odbędą się w czerwcu oraz na dożynki gminne, które planujemy na miesiąc wrzesień. Zostanie oddany do użytku zalew rekreacyjny w Starych Bogaczowicach, co w okresie letnim zwiększy atrakcyjność naszej gminy. Reszta będzie zależała od aktywności mieszkańców.

Rozmawiał Robert Radczak

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej