Tygodnik DB2010

Michalik dopiął swego!

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego, radni podjęli uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Głuszycy przy ul. Parkowej 9 na rzecz Gminy Głuszyca. Duża w tym zasługa Stanisława Michalika, który o tej sprawie pisał na łamach Tygodnika DB 2010.

 szkola gluszyca

 

 

 

 

 

 

– Dzięki staraniom Burmistrza Głuszycy Romana Głoda oraz Grzegorza Walczaka i Grażyny Owczarek – radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego,  reprezentujących mieszkańców Głuszycy w Powiecie Wałbrzyskim, na podstawie podjętej uchwały nieruchomość  stanie się własnością Gminy Głuszyca.  Budynek, który przez wiele lat był siedzibą Zespołu Szkół w Głuszycy, dalej służyć będzie mieszkańcom Gminy, przeznaczony będzie na cele publiczne i po przeprowadzeniu niezbędnych remontów stanie się siedzibą urzędu miejskiego. Burmistrz Głuszycy, radni powiatowi z Głuszycy oraz radni Rady Miejskiej w Głuszycy dziękują głuszyczanom za wsparcie dla starań głuszyckich samorządowców i liczne złożenie podpisów na  listach popierających przekazanie budynku przez Powiat Wałbrzyski na rzecz Gminy Głuszyca – mówi Sabina Jelewska, doradca burmistrza Głuszycy.

(RED)

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej