Tygodnik DB2010

Jak legalnie szukać skarbów?

Zapraszamy na spotkanie dotyczące omówienia prawno – technicznych aspektów uzyskiwania pozwoleń na poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. Prelekcja będzie miała charakter otwarty i odbędzie się 15 stycznia – piątek, o godzinie 12:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

 zloty pociag badanie georadarem koper

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie poprowadzi mgr Marek Kowalski, archeolog, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu. W programie:

– europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego sporządzona w La Valetta z dnia 16 stycznia 1992 roku;

– ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.;

– rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 14 października 2015 r.;

– rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych z dnia 01 kwietnia 2004 r.;

– ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych z dnia 14 lipca 2015 r.;

– kodeks cywilny;

– kodeks postępowania administracyjnego;

– wstępna kwalifikacja poszukiwań ze względu na podmiot poszukiwań;

– ramowy wniosek na poszukiwania;

– program poszukiwań jako najtrudniejszy punkt wniosku – jak podjeść do tematu i co w nim uwzględnić?

– pytania – odpowiedzi.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej