Tygodnik DB2010

Młody Kopernik podbija Wałbrzych

Rozmowa z Jowitą Rząsowską – DYREKTOREM NIEPUBLICZNEJ JĘZYKOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MŁODY KOPERNIK ORAZ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO MICHAŁEK W WAŁBRZYCHU

kopernik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam Panią, skąd pomysł otwarcia szkoły?

Jowita Rząsowska: – Do otwarcia  szkoły namówili nas rodzice naszych przedszkolaków, którzy, słysząc o przeniesieniu przedszkola do nowego budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 39 (budynek po dawnej SP nr 13), stwierdzili, że teraz możemy otworzyć szkołę podstawową, w której mogliby kontynuować edukację swoich dzieci po przedszkolu, wiedząc już jakiego standardu nauki i opieki można od nas oczekiwać. Z dniem 31 marca 2015 r. Postanowieniem nr 23/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik” uzyskała pozytywną opinię określoną w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i tym samym uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Cykl kształcenia w naszej szkole jest 6 letni, natomiast nabór prowadzimy obecnie do klas pierwszych i drugich od nowego roku szkolnego.

 

A dlaczego szkoła językowa bo nazwa szkoły to: Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”?

– Językowa, bo kontynuujemy to co, realizujemy również w naszym przedszkolu. W związku z uruchomieniem „grupy żłobkowej”, dzieci nabywają umiejętności językowych w wieku 1,5 roku. Kładziemy nacisk na naukę języków obcych, szczególnie języka angielskiego. W szkole, w klasie o profilu anglojęzycznym, zajęcia z języka obcego są prowadzone codziennie, w przypadku klasy ogólnej są to 2 godziny tygodniowo, ponadto w planie lekcji ujęliśmy po 1 godzinie lekcyjnej języka niemieckiego dla każdej z klas. Dzieci łatwiej chłoną wiedzę szczególnie, że nauka jest podawana z wykorzystaniem autorskich programów na bazie Berlitza, techniki Helen Doron czy metody Callana.

 

Co Państwo możecie zaoferować swoim uczniom?

– W szkole są uruchomione dwa profile klas: klasa o profilu anglojęzycznym z czesnym w wysokość 400 zł oraz klasa o profilu ogólnym, gdzie czesne wynosi 250 zł. Każda z klas liczy do 15 uczniów. W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: taekwondo, gimnastyce korekcyjnej, mini koszykówce oraz zajęciach z logopedą. Jako nowoczesna szkoła, stawiamy na zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi – raz w miesiącu dzieci spotykają się z kulturą: mają organizowane wyjścia do muzeum i biblioteki, a także uczestniczą w przedstawieniach. We współpracy z Explora Parkiem – Parkiem Nauki i Techniki –  który objął swoim patronatem naszą szkołę – powstała pracownia badawcza. Realizacja zajęć pokazuje naszym uczniom jak wspaniały jest świat nauki. Ponadto w czesnym dzieci otrzymują 2 posiłki dziennie – dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Mamy także w zanadrzu rożne formy rozwoju zainteresowań uczniów, zgodnie z diagnozowanymi potencjałem i zdolnościami dzieci. Dzieci korzystające z naszej oferty mają zapewnioną opiekę od godz. 7:00 do godz. 17:30.

W najbliższym czasie proponujemy bardzo atrakcyjną ofertę zajęć na okres ferii zimowych. Każdy dzień FERII Z „MŁODYM KOPERNIKIEM” to realizacja jakiegoś tematu, wyjazdy do ciekawych miejsc, spotkania, np. w muzeum, wyjście do pizzerii i samodzielne przygotowanie pizzy przez dzieci, a także spotkanie w ramach rozwijania umiejętności dziennikarskich. Szczegółowa oferta zajęć jest dostępna na stronie naszej szkoły. W zajęciach tych mogą uczestniczyć odpłatnie również dzieci spoza naszej szkoły i przedszkola w wieku od 4 do 8 roku życia.

 

A co może Pani powiedzieć o bazie placówki?

– Szkoła znajduje się na I piętrze budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 39 w Centrum osiedla Piaskowa Góra w Wałbrzychu – jest to budynek po PWSZ i PSP nr 13. Dzieci do dyspozycji mają nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne (w każdej jest tablica interaktywna), świetlicę, salę informatyczną, bibliotekę, pełnowymiarową salę gimnastyczną, własne ogrodzone boisko szkolne z placem zabaw, a wkrótce także własny kryty basen, którego budowę planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oraz do zapoznania się z nią na miejscu, już od 14 stycznia, podczas dni otwartych.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej