Tygodnik DB2010

7 milionów na inwestycje

Rada Miejska w Świebodzicach przyjęła uchwałę budżetową na 2016 rok. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 69 428 672 zł, zaś wydatki ustalone zostały na poziomie 69 548 072 zł. Deficyt budżetowy wynosi zaledwie 299 400 zł.

rada swiebodzice

 

 

 

 

 

 

Ponad 7 mln zł miasto przeznaczy na inwestycje. Najważniejsze z nich to dalszy etap modernizacji kąpieliska letniego przy ul. Rekreacyjnej – tym razem odnowione zostaną basenowe niecki (520 tys. zł). Ważnym zadaniem jest przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku urzędu miejskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 27 (2 mln zł). Nie zabraknie także inwestycji w infrastrukturze – będzie kolejny etap budowy ulicy Królowej Elżbiety na Osiedlu Piastowskim, a także budowa dróg i chodników w strefie aktywizacji przemysłowej (prawie 1,2 mln zł). Kontynuowane będą zadania z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz termomodernizacji obiektów oświatowych. Rozpocznie się także kolejny etap rewitalizacji miasta – tym razem obejmie on ulice Słowackiego i Krasickiego; miasto przystąpi również do zagospodarowania terenu przy placu Dworcowym na centrum przesiadkowe.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej