Tygodnik DB2010

Wyremontowali ujęcie w Grzmiącej

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w grudniu br. zakończyło remont ujęcia wody w Grzmiącej w Gminie Głuszyca.

ujecie wody grzmiaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy wody we wsi Grzmiąca zasilani są z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych w górnej części ul. Wiejskiej. System ciągów drenażowych w pobliżu retencyjnego zbiornika wody stanowił podstawowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną. Z uwagi na warunki hydrologiczne oraz pogodowe (bezśnieżna zima, suche lato) eksploatowane ciągi drenażowe zostały zarośnięte i wyschły, dlatego też woda do mieszkańców Grzmiącej dowożona była beczkowozami.

W związku z powyższym zarząd WPWiK podjął decyzję o odbudowie i renowacji ujęcia wody powyżej wsi Grzmiąca. W trakcie prac związanych z renowacją ujęcia powierzchniowego wymieniono 200 mb ciągów drenażowych o średnicy DN110 PE. Ciągi te zostały umieszczone na podsypce i w obsypce ze żwirku płukanego. Z uwagi na warunki terenowe oraz znaczne namoknięcie gruntu zarówno odkrycie starych ciągów drenażowych, jak i ułożenie nowych wraz z ich przykryciem wykonano w sposób ręczny. Ciągi te sprowadzone zostały do studni zbiorczej, skąd przewodem DN 110 o całkowitej długości 460 mb całość zbieranej wody sprowadzana jest do zbiornika retencyjnego. Koszt wykonanych prac wynosi 260 000 zł.

-Cieszę się z zakończonej inwestycji, która w znaczącym stopniu poprawi jakość życia mieszkańców Grzmiącej, borykających się w ostatnim czasie z problemem braku bieżącej wody pitnej –dodaje Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej