Tygodnik DB2010

Będzie kryta pływalnia w Głuszycy!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Gmina Głuszyca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych przyszkolnych pływalni „Dolnośląski Delfinek” na lata 2016-2017. Pływalnia powstanie przy Szkole Podstawowej  nr 3 w Głuszycy.

decyzja basen gluszyca

 

 

 

 

 

Program „Dolnośląski Delfinek” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego i zakłada budowę małych krytych pływalni przy istniejących obiektach szkolnych. Główną funkcją pływalni ma być realizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach, przy których powstaną pływalnie. Po godzinach użytkowania pływalni przez szkoły (lub w godzinach wcześniejszych) obiekty te będą mogły być udostępnione społeczności lokalnej na zajęcia indywidualne czyli wejścia użytkowników na pływalnię w celach pływania rekreacyjnego, jak i zorganizowane zajęcia sportowe sekcji pływackich, czy grup korzystających z rekreacji i rehabilitacji wodnej.  Kryte pływalnie będą w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Projekty pływalni budowanych w ramach programu muszą opierać się na wytycznych zawartych w analizie funkcjonalno-użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni dla programu „Dolnośląski Delfinek”.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej