Tygodnik DB2010

Policja pod lupą prokuratury

30 listopada 2015 r. emerytowany oficer policji z Wałbrzycha Janusz Bartkiewicz złożył w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązku (art. 231 k.k.) przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu. – Mimo ciążącym na nich służbowym i prawnym obowiązku, określonym w ustawie o policji i kodeksie postępowania karnego, nie powiadomili prokuratury o stwierdzonym – w ramach własnego postępowania wewnętrznego – przestępstwie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązku przez podległego im funkcjonariusza policji z garnizonu Wałbrzyskiego – wyjaśnia Janusz Bartkiewicz.

 

policja_radiowoz

 

 

 

 

 

 

– Do podjęcia takiego kroku skłoniło mnie sankcjonowanie przez tych wysokich funkcyjnych funkcjonariuszy policji bezkarności podległego im służbowo policjanta, który swym działaniem naruszył nie tylko dobro publiczne (bezpodstawne przypisanie sobie uprawnień należących do komendanta głowniowego i wojewódzkiego policji), ale także i jego prawa – tłumaczy Janusz Bartkiewicz. – Nie mogąc pogodzić się z faktem, że wewnętrzne postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Zespół Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu ustaliło, że policjant dopuścił się naruszenia dyscypliny służbowej poprzez „niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa”, zostało zignorowane przez tychże wysokich funkcjonariuszy policji, zdecydowałem się na taki właśnie krok. Nie można bowiem godzić się z faktem, że czyn zabroniony został dokonany, jego sprawca został ujawniony, ale pozostaje bezkarny, albowiem jego przełożeni na fakt ten nie reagują w sposób, jakiego wymagają od nich nie tylko przepisy zawarte w ustawach (w tym w rocie ślubowania), oraz w Zasadach Etyki Zawodowej Policjanta.

Na powyższe zagadnienia Janusz Bartkiewicz zwracał wielokrotnie uwagę w prowadzonej od września 2014 roku korespondencji z Komendą Główną Policji, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Komendą Miejską Policji. O fakcie złożenia zawiadomienia złożonego w prokuraturze poinformował też pisemnie Ministra Spraw Wewnętrznych i Prokuratora Generalnego RP, przedstawiając w tych pismach szerokie uzasadnienie swego kroku.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej