Tygodnik DB2010

Zostali uczniami

pasowanie SP 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu odbyła się uroczystość pasowania na ucznia dzieci z klas pierwszych, z udziałem władz miasta, przedstawicieli lokalnej społeczności oraz rodziców. Pierwszoklasiści złożyli uroczysty akt ślubowania, w którym obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Były też prezenty od rodziców, rady rodziców, koleżanek i kolegów z klas VI oraz zaproszonych gości. W części artystycznej akademii uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wszyscy wspaniale się bawili. Po skończonej uroczystości mali bohaterowie udali się na słodki poczęstunek, zorganizowany przez rodziców. Dyrektor szkoły Leonard Górski oraz wychowawcy klas I: Jadwiga Gawonicz, Violetta Ilejko oraz Justyna Stenzel bardzo dziękują rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. (fot. Władysław Grelewicz)

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej