Tygodnik DB2010

Pod jednym dachem

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej od lat działające na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu, od poniedziałku mają nową, wspólną siedzibę. Za około 5 milionów złotych, na potrzeby podopiecznych tych instytucji, oddano do użytku zabytkowy budynek byłej szkoły podstawowej nr 12 przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu.

 

Centrum Edukacyjno – Zawodowe Osób Niepełnosprawnych zostało uroczyście otwarte 23 listopada, z udziałem władz miasta, powiatu, parlamentarzystów, duchownych, przedstawicieli kuratorium oświaty, instytucji współpracujących oraz uczniów i rodziców.

– W imieniu naszych podopiecznych, pracowników i swoim z serca dziękuję za wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej inwestycji – mówiła wzruszona Jolanta Ceran, dyrektor Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu. – Dzięki państwa pomocy pod jednym dachem znalazły się Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także Zakład Aktywności Zawodowej, będący pomostem pomiędzy otwartym a chronionym rynkiem pracy dla osób niepełnosprawnych. Dzięki waszemu zaangażowaniu, nasi podopieczni doczekali się godnych warunków do nauki i pracy.

Modernizacja obiektu i utworzenie centrum przez gminę Wałbrzych jest elementem rewitalizacji Starego Miasta. Koszt inwestycji wyniósł 4,881 mln zł, z tego wsparcie PFRON w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wyniosło 516 tys. zł.

W szkole kształcona jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem szkoły jest wszechstronna edukacja, kształcenie zawodowe uczniów zintegrowane z lokalnym rynkiem pracy oraz przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym. ZSZS kształci m.in. w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, blacharz samochodowy.

Kolejnym etapem edukacji i aktywizacji podopiecznych tej placówki jest przygotowanie do pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Warsztaty, jako podstawowa forma aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ to placówka pobytu dziennego dla 30 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wejście na rynek pracy zapewnia podopiecznym Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja”, który stanowi pomost w drodze do otwartego rynku pracy. Jest to jednostka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo, zatrudniająca 20 osób ze umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ – Zakład Usługowy „Nadzieja” oferuje specjalistyczne i profesjonalne usługi w zakresie pralnictwa oraz sprzątania (dziesięć osób niepełnosprawnych wykonuje usługi pralnicze, a dziesięć osób usługi sprzątania, ponadto zatrudnionych jest osiem osób obsługi i administracji). Usługi sprzątania wykonywane są nowoczesnym, profesjonalnym i specjalistycznym sprzętem, a sposób wykonywania usług jest dostosowany do rodzaju i specyfiki danego obiektu. Swoją ofertę wałbrzyski ZAZ kieruje głównie do dużych podmiotów i instytucji publicznych i niepublicznych, w szczególności do urzędów, sanatoriów, restauracji, zakładów pracy, hoteli, pensjonatów itp. zlokalizowanych na terenie gminy Wałbrzych oraz powiatu wałbrzyskiego. Finansowanie działalności ZAZ opiera się w 90 % ze środków PFRON oraz w 10 % z własnych wypracowanych środków.

(RED)

 SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystego otwarcia Centrum Edukacyjno – Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu dokonali: prezydent Roman Szełemej, poseł Tomasz Siemoniak, dyrektor Jolanta Ceran i wiceprezydent miasta Zygmunt Nowaczyk.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej