Tygodnik DB2010

Chcą rewitalizować Podgórze

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. rewitalizacji dzielnicy Podgórze. W spotkaniu wziął udział prezydent Wałbrzycha wraz z zaproszonymi ekspertami, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy dzielnicy.

 

Na spotkaniu zaprezentowano założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha. Prof. Tomasz Ossowicz – Urbanista Miasta Wrocławia przedstawił dobre praktyki rewitalizacji w Polsce, a Mateusz Mykytyszyn – prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless przybliżył zarys historyczny Podgórza. Ważnym elementem konsultacji były warsztaty przeprowadzane z udziałem mieszkańców dzielnicy, którzy mieli możliwość bezpośredniego przekazania swoich propozycji i uwag nt. rewitalizacji miasta. Oprócz propozycji typowo infrastrukturalnych, mieszkańcy zgłosili potrzebę stworzenia m.in. ścieżki turystyczno-rekreacyjnej prowadzącej do Wzgórza Zamkowego, na którym zlokalizowany jest zamek Nowy Dwór. Było to już piąte spotkanie organizowane w ramach rozpoczętego cyklu rozmów i konsultacji ze wszystkimi środowiskami procesów rewitalizacyjnych w Wałbrzychu. Efektem tych debat będzie przygotowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025”.

(RED)

 chca_rewitalizowac_podgorze_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wałbrzyskim Podgórzu dyskutowano o rewitalizacji tej dzielnicy miasta.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej