Tygodnik DB2010

Medal na jubileusz

W sobotę, 14 listopada odbyły się obchody 70-lecia harcerstwa w Wałbrzychu. Podczas uroczystości komendantka Hufca Ziemi Wałbrzyskiej hm. Dorota Turzańska, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, została odznaczona najwyższym odznaczeniem państwowym, jaki może otrzymać nauczyciel, wychowawca, instruktor ZHP – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Medal D.T

 

 

 

 

 

 

Dorota Turzańska jest nauczycielem matematyki w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Co roku organizuje Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a w szkole odpowiedzialna jest za organizację Zielonej Szkoły dla ponad 400 uczniów- pełni wtedy funkcję kierownika odpowiedzialnego za cały wyjazd. Z harcerstwem związała się w liceum, rozpoczęła działanie w Wałbrzyskiej Drużynie Starszoharcerskiej „Bracia Skauci”, gdzie pełniła m.in. funkcję przybocznej. Od 1982 współpracowała w Wydziale Starszoharcerskim Chorągwi Wałbrzyskiej organizując akcje szkoleniowe dla zastępowych starszoharcerskich, prowadziła gazety harcerskie w trakcie akcji szkoleniowych. Współorganizowała wraz z Wałbrzyską Komendą Chorągwi kształcenie dla nauczycieli kandydatów do współpracy z drużynami harcerskimi. Zobowiązanie instruktorskie złożyła w 1983 zdobywając stopień przewodnika, a w 1986 stopień podharcmistrza. W roku 1989 przejęła prowadzenie drużyny w Jedlinie Zdroju przy Szkole Podstawowej w Kamieńsku. Drużynę prowadziła do 1992. W 1996 roku podjęła pracę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Wałbrzychu, jako nauczyciel matematyki. W szkole utworzyła drużynę harcerską. Był to  początek działania WDH Eurotrampy, przekształcone z powstałego wcześniej szkolnego klubu europejskiego, którego była opiekunem. Drużynę prowadziła przez 10 lat, z jej inicjatywy powstała w szkole gromada zuchowa. W 2000 roku współtworzyła Środowiskowy Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych LEŚNY RÓJ działający do dzisiaj. Od 2004 do 2008 pełniła funkcję Komendantki Szczepu. Jednocześnie od 2007 pełniła funkcję Zastępcy Komendantki Hufca Ziemi Wałbrzyskiej ds. programowych. W roku 2006 zdobyła stopień harcmistrzyni. Ukończyła kurs kadry kierowniczej ZHP w roku 2007 oraz kurs kadry kształceniowej ZHP. Dorota Turzańska od 2012 pełni funkcje Komendantki Hufca Ziemi Wałbrzyskiej.

Warto dodać, że w Wałbrzychu w tym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej została także odznaczona dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej (instruktorka ZHP ) Marta Przyślewicz – Chruszcz.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej