Tygodnik DB2010

Nagrali piosenkę o tolerancji

Grupa młodzieży ze Świebodzic brała udział w międzynarodowy projekcie, propagującym idee tolerancji i wielokulturowości współczesnego świata. Młodzi muzycy kilka dni spędzili w Lipsku, gdzie wzięli udział w warsztatach muzycznych i panelach dyskusyjnych.

piosenka o tolerancji

Projekt pod nazwą „Songs about life”, którego pierwsza tura realizowana była w dniach 16-22 października, zakłada wymianę młodzieży pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Świebodzicach a jego odpowiednikiem w Lipsku. Celem wymiany jest porównanie doświadczeń i wiedzy o prawach mniejszości oraz szeroko pojętej tolerancji dla odmienności kulturowych, rasowych, itd. W ramach zajęć, w których ze strony Świebodzic uczestniczyło dziesięcioro młodych muzyków w wieku od 15 do 21 lat, realizowano warsztaty wokalne oraz dyskusje panelowe, czego efektem finalnym było nagranie utworu odwołującego się do idei tolerancji i multikulturowości.

– Cieszę się, że mamy w mieście tyle utalentowanej młodzieży, która wyraża się poprzez muzykę. To ważne, by poprzez swoją pasję realizować również idee odnoszące się do globalnych problemów – podkreślał podczas spotkania z młodzieżą i jej opiekunami burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.

W dowód wdzięczności za okazaną pomoc przy organizacji wyjazdu, a także żywe zainteresowanie tematem, uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie podarowali burmistrzowi płytę z nagranym przez świebodzicką młodzież utworem oraz lipską gazetę, w którym ukazał się obszerny artykuł na temat pobytu młodych świebodziczan w Lipsku.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej