Tygodnik DB2010

Inwestycje nie tylko drogowe

jedlina inwestycje

Kończy się remont ulic Kamiennej i Ogrodowej w Jedlinie Zdroju. W ramach prowadzonych prac ułożono nowe krawężniki, koryta ściekowe, zbudowano przy ulicy Kamiennej chodnik. Wymieniono balustrady pod wiaduktem. Na całej ulicy Kamiennej i Ogrodowej ułożono nową nawierzchnię asfaltową. Na ukończeniu jest również przebudowa drogi gminnej przebiegająca od stacji kolejowej do pałacu Jedlinka. Powstanie atrakcyjny turystycznie i piękny widokowo nowy trakt, biegnący skrajem lasu. Zadanie realizowane jest przy współpracy gminy z Nadleśnictwem Wałbrzych. Czasowe utrudnienie w ruchu jest na ulicy Kłodzkiej, bowiem trwa remont drogi wojewódzkiej nr 381 w Glinicy. 300 metrowy odcinek tej drogi uzyska nową nawierzchnię a także chodnik dla pieszych. Inwestycja realizowana jest w całości przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Jednocześnie, wykorzystując prowadzone prace ziemne, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ułożył na tym odcinku nowy wodociąg. Trwa konserwacja i czyszczenie rowów wraz z przepustami melioracji szczegółowej od sklepu „Stokrotka” w kierunku wiaduktu przy pl. Zwycięstwa oraz w Glinicy, w rejonie nieruchomości  przy ul. Moniuszki 21. Zadania te są dofinansowane przez województwo dolnośląskie. Na ulicy Piastowskiej oraz Barbary trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy tych ulic będą mieli możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu likwidacji ulegną przydomowe zbiorniki bezodpływowe. Inwestycję realizuje Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej