Tygodnik DB2010

Ślad historii

roman glod dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Głuszycy Roman Głód przekazał staroście wałbrzyskiemu Jackowi Cichurze dokumenty znalezione w czasie remontu dachu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Głuszycy. – Dokumenty pochodzą lat 1887-1902. To ręcznie spisane akta z sądu, który miał swoją siedzibę na terenie Głuszycy. Zapisane w języku niemieckim dokumenty procesowe dotyczą sporu o ziemię, jedną ze stron procesowych był miejscowy cieśla – powiedział w Roman Głód, który, przekazując dokumenty, zwrócił się z jednocześnie z  prośbą do starosty wałbrzyskiego, by po przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwatorskich znalezisko przekazano do wyeksponowania na terenie gminy Głuszyca w obiekcie o statusie muzealnym, jakim jest Podziemne Miasto Osówka. Starosta przekaże teraz dokumenty do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie zostaną one odpowiednio zabezpieczone i zakonserwowane, a następnie w Archiwum Państwowym w Kamieńcu Ząbkowickim poddane digitalizacji i skatalogowaniu. Zostaną także przetłumaczone na język polski.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej