Tygodnik DB2010

Wałbrzyszanki najlepsze w Europie

Luiza Cholda i Natalia Kowzan z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu, pokonały reprezentantów wszystkich europejskich miast uczestniczących w projekcie Climathon, który został zorganizowany przez Climate-KIC. W czerwcu tego roku Wałbrzych był jedynym polskim miastem uczestniczącym w tej międzynarodowej akcji.

 

Przypomnijmy: 18 czerwca 2015 r. Wałbrzych był jednym z organizatorów i jedynym miastem gospodarzem w Polsce międzynarodowej akcji Climathon. Inicjatywa Climate-KIC (społeczności wiedzy i innowacji na rzecz łagodzenia zmian klimatu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii), jest jednym z kluczowych przedsięwzięć Live Earh i Narodów Zjednoczonych w „drodze do Paryża”. Podczas tego 24-godzinnego wydarzenia, mieszkańcy takich miast jak Waszyngton, Londyn, Sao Paolo i Pekin, mogli podjąć się rozwiązania wyzwań swoich miejscowości. To przede wszystkim szansa dla ludzi, którzy mają pasję i możliwości coś z tymi wyzwaniami zrobić. 18 czerwca wszyscy chętni mogli wziąć udział w inicjowaniu potencjalnych odpowiedzi na zidentyfikowany temat. Rozpatrywanym zagadnieniem było w tym roku skuteczne wdrożenie odnawialnych źródeł energii w domach i firmach. Wyzwanie brzmiało: jak zwiększyć aktywność mieszkańców w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii? Jakimi działaniami zaangażować wszystkich mieszkańców i partnerów w postawy prosumenckie, by ograniczyć niską emisję w Wałbrzychu? Jak rozwijać aktywność obywateli do wdrażania odnawialnych źródeł energii w swoich domach i zakładach? Wypracowywanie rozwiązań odbywało się w 2-5 osobowych grupach. Zaangażowanie różnych osób: obywateli, przedsiębiorców czy reprezentantów instytucji i organizacji zapewniło odpowiedni poziom współpracy i na pewno przyczyniło się do zwiększenia efektywności zespołów. Te intensywne warsztaty odbyły się w formie tzw. „hack” znanego z dziedziny IT. Hack to forma wypracowania mądrych rozwiązań dla skomplikowanych problemów w określonym przedziale czasu.

Wałbrzych zapewnił nie tylko arenę 18 czerwca, ale też regularną współpracę przy rozwijaniu wyłonionego przez jury rozwiązania. W drugim etapie wyłonione na całym świecie koncepcje były sprawdzane pod kątem ich wykonalności, skupiając się na aspektach biznesowych i technicznych. Podkreślić należy wsparcie Climate-KIC, które zespoły otrzymały przy pracy nad rozwiązaniem. Podczas samego hack jak i przez następne miesiące zespoły mogły liczyć na pomoc mentorów, ekspertów i dostęp do wiedzy, którą zapewnili organizatorzy w Wałbrzychu, Climate-KIC i ich partnerzy. Organizatorami akcji w Wałbrzychu były: Climate-KIC (Regionalne Centrum Innowacji Dolny Śląsk) oraz Urząd Miejski w Wałbrzychu, a partnerem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Wałbrzyskie licealistki w pokonanym polu pozostawiły przedstawicieli tak dużych miast jak Londyn, Helsinki czy Birmingham. Pomysł Luizy Choldy i Natalii Kowzan zakłada wymianę połowy miejskich autobusów Wałbrzycha na elektryczne w ciągu pięciu lat. 5 grudnia ich projekt zostanie przedstawiony w Paryżu na międzynarodowej konferencji klimatycznej podczas Szczytu Klimatycznego COP 21. Jeżeli projekt licealistek wygra – okaże się najlepszy na świecie!

Radosław Radczak

 climathon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luiza Cholda i Natalia Kowzan stworzyły najlepszy projekt w Europie.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej