MOPS ogłosił konkurs

Polecamy28 października, 2015

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Wałbrzychu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

      I.        sportu,

    II.        kultury,

   III.        rekreacji i turystyki.

 

osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

 

      I.        Zadanie – Sport

Rodzaj zadań:

1.organizacja   dużych    imprez   sportowych, zawodów dla osób niepełnosprawnych –

2.promocja aktywnego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych,

3. upowszechnianie  kultury  fizycznej,

 

    II.        Zadanie – Kultura

Rodzaj zadań:

1.organizacja wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadlokalnym
w szczególności przeglądów, koncertów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych

wydarzeń,

2.inicjatywy społeczno – kulturalne służące umacnianiu wspólnoty i tożsamości kulturalnej

osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Gminy Wałbrzych,

3.edukacja kulturalna dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych – zadania
z zakresu kształtowania postaw prokulturalnych, aktywnego uczestnictwa w kulturze –

popularyzacji osiągnięć w sferze kultury i sztuki – rozwijania aktywności  twórczej.

 

   III.        Zadanie – Rekreacja i Turystyka

Rodzaj zadania:

1.wsparcie działań promujących rekreację, turystykę i krajoznawstwo osób niepełnosprawnych organizacja rajdów, zlotów, olimpiad i konkursów,

2.edukacja turystyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

Warunki realizacji zadania:

Szacowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki ma wynosić 100 000,00 zł ( słownie. sto tysięcy  złotych).

 

Termin składania ofert:

30.11.2015 r.

 

Termin realizacji zadań:

od 30.04.2016 r. do 24.12.2016 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. telefonu 74- 664-25-45 lub osobiście
w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 13 pok. 4-5 od godziny 7:30 do 14:30, strona internetowa www.mops.walbrzych.

 

mops cwiartka

Tagi: ,