Tygodnik DB2010

O region walczy społecznik z duszą przedsiębiorcy

Ubiegając się ponownie o mandat posła, Robert Jagła stawia sobie 4 konkretne cele, na 4 lata kadencji Sejmu RP: seniorzy i młodzi, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, przedsiębiorczość i miejsca pracy oraz drogi i komunikacja. -Deklaruję swoje zaangażowanie w budowanie lepszej, bezpiecznej przyszłości – podkreśla parlamentarzysta, który intensywnie pracuje na rzecz rozwoju regionu. -Chcę nadal być posłem społecznym, czyli takim, który za sprawowanie mandatu nie pobiera wynagrodzenia – podkreśla.

 jagla 2

Wciąż walczy Pan o obwodnicę Świdnicy.

Robert Jagła: – To, że nie została ona wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 nie oznacza, że jest spisana na straty. Rządowy program uwzględnia przede wszystkim inwestycje, które mają wyższy stopień zaawansowania prac planistycznych i dokumentacyjnych nad nimi. Dlatego nadal będę zabiegał o dopracowanie projektu, by móc walczyć o jego realizację w najbliższym możliwym terminie. Podjąłem już działania w różnych jednostkach administracji państwowej, a przede wszystkim w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

 

Złożył Pan kilka interpelacji, m.in. o planowanych inwestycjach drogowych oraz kolejowych. Jakie są efekty?

– Są obietnice złożone nam przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przede wszystkim dotyczące odcinka drogi krajowej nr 35 Świdnica – Wrocław, związane z remontami, poprawą oznakowania i bezpieczeństwa oraz budową ciągów pieszo – rowerowych. Zapowiadana jest też modernizacja infrastruktury kolejowej, która ma objąć m.in. odcinki: Kamieniec Ząbkowicki – Międzylesie, Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto, Kłodzko – Polanica Zdr. oraz Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko. Kolejnym ważnym problemem, nad którym trzeba się skupić na szczeblu wojewódzkim, jest komunikacja autobusowa i kolejowa. Trzeba przywrócić zlikwidowane połączenia do małych miejscowości. Załatwianie naszych codziennych spraw w stolicach gmin i powiatów, a także wizyty w placówkach służby zdrowia nie mogą być ograniczane brakiem połączeń.

 

Skupia się Pan wspieraniu firm w regionie. Czego potrzeba przedsiębiorcom?

– Przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa dla firm, czyli prostych przepisów prawnych oraz wsparcia finansowego, np. w postaci ulg i dotacji przy tworzeniu miejsc pracy oraz w realizowaniu cennych inwestycji. Jako poseł pracuję m.in. w sejmowych komisjach Gospodarki oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, bo zależy mi na budowaniu polskiej gospodarki w oparciu o silne fundamenty. Ponadto cenne są też działania na rzecz biznesu, jakie realizuje np. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Instytucja, którą kieruję, w ostatnich 5 latach tylko do firm skierowała łącznie ponad 131 milionów złotych wsparcia. Pieniądze trafiły do ok. 950 podmiotów. Będę nadal szeroko rozwijał działalność FRW, wsłuchując się w potrzeby przedsiębiorców, służąc im wsparciem i doradztwem.

 

Nie pomija Pan też działań prospołecznych. Co tutaj jest priorytetem?

– Skupiam się na konkretnym programie dla seniorów i młodych oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. To bardzo ważne, aby w momencie, kiedy tracimy zdrowie, mieć poczucie bezpieczeństwa, w postaci łatwego dostępu dobrej opieki medycznej. A w chwili załamania sytuacji życiowej, móc liczyć na pomoc państwa. Wsparcie powinni dostawać ci, którzy go faktycznie potrzebują, a nie ci, którzy unikają pracy. Staram się być posłem dostępnym dla ludzi, o czym świadczy moje zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych. Potwierdziła to także inicjatywa bezpłatnych porad prawnych, prowadzonych w moim Biurze Poselskim w Świdnicy.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej