Tygodnik DB2010

Zgoda buduje

Rozmowa z Markiem Tarnackim, przewodniczącym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

pan Andrzej Duda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poprzedniej kadencji samorządowej był pan przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego, a w tej kadencji pełni pan funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Łatwiej było w opozycji?

Marek Tarnacki: – Praca w samorządzie jest zadaniem odpowiedzialnym. Samorząd musi podlegać ciągłej ocenie, dlatego praca w opozycji to łączenie roli kontrolnej, jak również inicjującej działania. Nie ma samorządu bez opozycji, dlatego cenię sobie konstruktywność takich działań. Nie sądzę by praca w opozycji była łatwiejszą, wymaga ona niejednokrotnie odwagi, samozaparcia, determinacji, umiejętności przekonania do swoich racji, jak również sztuki zawierania kompromisu.

 

Jak ocenia pan pracę poprzedniej i obecnej rady powiatu?

– Myślę, że praca tej rady jest dużo bardziej dynamiczna, toczy się w atmosferze konsensusu i spokoju. Dowodem na to są podejmowane uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego, które – w dużej większości – głosowane są jednomyślnie przez opozycję jak i koalicję. Na efekty takiej pracy nie trzeba było długo czekać, już dziś możemy pochwalić się realizacją inwestycji na kwotę ok. 9 mln zł. Cytując klasyka: zgoda buduje.

 

Co w tej kadencji można uznać za sukces?

– Niewątpliwym sukcesem jest szeroki front robót drogowych, przebudowy i naprawy infrastruktury mostowej, remonty w szkole w Szczawnie – Zdroju i w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, dofinansowania wielu działań w gminach powiatu. W tym roku realizujemy przebudowę dróg o łącznej długości 15,5 km.

 

Co według pana jest największą bolączką powiatu wałbrzyskiego?

– Powiat wałbrzyski boryka się z wieloma problemami społecznymi, Najistotniejszym z nich jest utrwalone przez ostatnie dwudziestolecie bezrobocie, sięgające obecnie w powiecie wałbrzyskim 23 procent. Ten problem jest możliwy do rozwiązania jedynie z poziomu parlamentarnego, dlatego potrzebujemy silnej reprezentacji w parlamencie, potrzeba tam ludzi odważnych, którzy czują potrzebę działania na rzecz rozwoju, umiejących mówić o problemach, jak również wskazujących metody rozwiązywania tych problemów.

 

Jest pan przede wszystkim społecznikiem.

– Działalność społeczną prowadzę już od przeszło 10 lat. Pełniłem w tym czasie wiele różnych funkcji społecznych i samorządowych. Bardzo cenię sobie oddolne działania, często włączając się w takie inicjatywy. Między innymi przez ostatnie 5 lat zajmowałem się prowadzeniem Puntu Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, gdzie zetknąłem się ze skalą problemów jakie doskwierają mieszkańcom naszego powiatu. W tym czasie w naszym punkcie udzieliliśmy około 5000 bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej