Tygodnik DB2010

Senator Wiesław Kilian – skuteczny w Senacie, aktywny w regionie

Witam Panie senatorze, kończy się VIII kadencja Senatu RP. Pora więc na podsumowanie Pana działalności, tak w izbie wyższej naszego parlamentu, jak i w regionie.

Wiesław Kilian: – Witam Pana i wszystkich Czytelników, jestem do dyspozycji.

 

Może na początek trochę statystyki.

– W czasie czteroletniej kadencji uczestniczyłem w 82 plenarnych posiedzeniach Senatu, w 19 posiedzeniach Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (do 30.05.2012), w 144 posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (od 30.05.2012) oraz w 112  posiedzeniach Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jak widać sporo czasu  spędziłem w Warszawie.

 

Polityczni oponenci Platformy Obywatelskiej zarzucają Wam, że niewiele przez całą kadencję zrobiliście.

– To oczywista nieprawda. Mógłbym podać setki przykładów naszych osiągnięć, ale zabrakłoby miejsca w Pana gazecie. Podam tylko kilka: wprowadziliśmy  jeden z najdłuższych w Europie roczny urlop rodzicielski; dzięki programom „Mieszkanie dla Młodych” i „Rodzina na swoim” wsparliśmy tysiące młodych ludzi przy zakupie mieszkań; mimo kryzysu od 2007 do 2014 w przybyło w Polsce ponad 1,8 miliona miejsc pracy; wzrost PKB w Polsce w latach 2008 – 2014 wyniósł 24%, podczas, gdy średnia unijna w tym okresie to 0,7%; zatrudnienie osób w wieku 55 – 64 lata wzrosło z 31,6% w 2008 do 41,1% w 2014; z inicjatywy Platformy Obywatelskiej od grudnia 2013 samorządy powołują Rady Seniorów – ta instytucja jest partnerem i doradcą dla  samorządów gminnych; od 2007 zmodernizowano lub wybudowano ponad 8,5 tys. km dróg lokalnych; w 2007 wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosiła około 120 miliardów euro, a w 2013 już blisko 160  miliardów euro.

 

– Jest Pan jedynym parlamentarzystą dolnośląskim zasiadającym w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, co ważnego zatem wydarzyło się  tej dziedzinie.

– Wiele, może wymienię najważniejsze: w 2007 wydatki budżetowe związane z rolnictwem wyniosły 31,1 miliarda zł, a w 2013 było już 53,1 miliarda zł; dopłaty dla rolników wzrosły z 7,3 miliarda zł w 2007 do 14,1 miliarda zł w 2014; przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedno gospodarstwo domowe rolników wzrósł z 3682 zł w 2007 do 5044 w 2013, a dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym – z 847 zł do 1156 zł;  w latach 2007 – 14 wartość eksportu produktów rolno – spożywczych wzrosła ponad dwukrotnie: z 10 do 21,3 miliardów euro; w 2007 w Polsce działało 12121 gospodarstw ekologicznych, natomiast w 2013 aż 26499; w latach 2007 – 14 na terenach wiejskich wybudowano 17 tys. km sieci wodociągowej  I kanalizacyjnej, ponad 38 tys. kanalizacji zagrodowych i 513 oczyszczalni ścieków; w latach 2007 -14 została dofinansowana budowa, modernizacja lub wyposażenie 3,8 tys. świetlic, domów kultury, budynków rekreacyjno-

sportowych oraz 2,3 tys. obiektów sportowych, placów zabaw i miejsc  rekreacji; w latach 2012 -14 ponad 3,5 tys. placówek bibliotecznych na  terenach wiejskich zostało podłączonych do Internetu; w roku przedszkolnym 2007/08 istniało 2598 placówek (144317 miejsc), a w roku 2013/14 3448 placówek (230388 miejsc); w 2007 wydatkowano na inwestycje i wyposażenie dydaktyczne w szkołach rolniczych zaledwie 553,4 tys. zł, podczas gdy w 2014 już 24,8 miliona zł.

 

– Polityczni oponenci Platformy Obywatelskiej lansują hasło „Polska w ruinie”. Co Pan na to?

– Absolutna demagogia, wystarczy popatrzeć chociażby na Wałbrzych, Świdnicę, Strzegom, Świebodzice, Szczawno Zdrój, aby stwierdzić, że ta teza jest absurdalna. Oczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, ale trzeba pamiętać o ogromnych powojennych zaniedbaniach w naszym regionie.

 

– A teraz może o Pana aktywności w regionie.

– Przywiązuję dużą wagę do roli samorządów w życiu społecznym, postanowiłem zatem wspomagać je przy rozwiązywaniu problemów lokalnych. Odwiedziłem wielokrotnie wszystkie gminy powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego, spotykałem się z prezydentami, burmistrzami i wójtami. Wspierałem wiele ważnych przedsięwzięć, m.in. projekt Aglomeracja Wałbrzyska, inwestycje popowodziowe w gminach powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego, basen w Żarowie, obwodnicę w Czarnym Borze, doposażenie Ochotniczych Strażach Pożarnych, przejście graniczne w Głuszycy. Nie sposób wymienić wszystkich tematów, które poruszamy na tych spotkaniach, każdy z nich spróbujemy wspólnie rozwiązywać.

 

– Wiem, że uczestniczy Pan także w wielu imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w regionie.

– Uczestniczę i – w miarę możliwości – staram się je wspomagać. Ufundowałem m.in. nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Lepienia Bałwanów w Sokołowsku, objąłem też patronatem honorowym Świdnicką Ligę Halową w piłce nożnej, której też byłem fundatorem pucharów dla wszystkich uczestniczących drużyn, czynnie wspieram Ludowe Zespoły Sportowe.

 

– Sporo czasu poświęca też Pan na spotkania okolicznościowe.

– Oczywiście dostaję wiele zaproszeń na różnego rodzaju uroczystości, nie sposób być na wszystkich, ostatnio uczestniczyłem w wielu gminnych dożynkach, co dla mnie urodzonego i wychowanego na wsi jest zawsze dużym przeżyciem, także kulinarnym.

 

– Dziękuję za rozmowę.

– Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich Czytelników Tygodnika DB 2010.

(RED)

 KILIAN SENAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senator Wiesław Kilian podczas pracy w Senacie RP.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej