Tygodnik DB2010

Odeszła harcmistrz Anna Dądela

17 września 2015 roku odeszła od nas na zawsze Anna Dądela – kobieta której sprawy Boguszowa – Gorc i jego mieszkańców nie były obojętne. Pedagog z wykształcenia i zamiłowania, przez wiele lat pracy nauczycielskiej przekazywała dzieciom i młodzieży wiedzę i uczyła lepszego życia poprzez harcerstwo.

 

Harcmistrz Anna Dądela jako wieloletnia komendantka Hufca Boguszów – Gorce organizowała dla młodzieży z Boguszowa – Gorc czas wolny na zbiórkach, biwakach, obozach i festiwalach. Czas, który mile wspominają tysiące mieszkańców miasta. Gdy odeszła na emeryturę nie zaprzestała swojej działalności społecznej. Pełniąc funkcję radnej Rady Miejskiej Boguszowa  – Gorc wraz z koleżankami doprowadziła między innymi do powstania świetlic socjoterapeutycznych na terenie miasta, będąc jednocześnie wychowawcą w tych świetlicach. Zainicjowała zajęcia dla dzieci z miasta, które nie miały możliwości wyjazdu na wakacje pod nazwą ,,Wakacje w mieście”. Dzięki jej zaangażowaniu i pracy dzieci przeżywały swoje przygody na biwakach i wycieczkach. W 1999 roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla Miasta Boguszowa – Gorc”. Do końca swoich dni starała się być potrzebna temu miastu. Cześć jej pamięci!

(RED)

 anna dadela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harcmistrz Anna Dądela przez całe życie była związana z młodzieżą.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej