Tygodnik DB2010

Startuje Fundusz Toyoty 2016

19 września 2015 r. zostanie ogłoszona nowa, VI edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” realizowana w roku 2016. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 listopada 2015 r.

fundusz toyoty

 

 

 

 

Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają studenci architektury krajobrazu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora. Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i ciekawe pomysły dotyczące ekologii i promocji zdrowego stylu życia, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są realizowane w powiecie wałbrzyskim. W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie, jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 17 tys. zł. Całkowita pula środków do rozdysponowania to 48,8 tys. zł. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy styczniem a czerwcem 2016 r. Dla wszystkich organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie partnerzy Funduszu Toyoty organizują spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 października 2015r o godzinie 13.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, przy ul. Zamkowej 4, w budynku A, sala nr 120. Tematami spotkania będą informacje o zasadach ubiegania się o dotację oraz omówione zostaną zasady prawidłowego dokumentowania realizacji projektu oraz rozliczenia wydatków z przyznanej dotacji oraz wkładu własnego.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej