Tygodnik DB2010

Nie będzie ekspansji kopalni

Choć od czerwca zakład nie może wydobywać melafiru, to wciąż działa i nie zwalnia pracowników. I tak będzie, dopóki wystarczy zgromadzonych zapasów surowca, który trzeba przerobić na kruszywo i dostarczyć odbiorcom. A potem?

 

Jakub Madej, prezes Kopalń Surowców Skalnych w Bartnicy zapowiada, że spółka zamierza starać się o nową koncesję na wydobycie melafiru w Rybnicy Leśnej.

– Jednak od razu pragnę wyjaśnić, że koncesja, o którą chcemy wystąpić, nie przewiduje powiększenia obecnego terenu wydobycia o więcej niż tylko 3 hektary. Dlatego pogłoski o tym, że zamierzamy „rozebrać” okoliczne góry oraz „wchłonąć” schronisko Andrzejówka, nie mają nic wspólnego z prawdą – zapewnia Jakub Madej. – Niegdyś były wobec Rybnicy poważniejsze plany wydobycia, ale są dawno nieaktualne. Tymczasem wciąż słyszymy pogłoski, że zamierzamy „rozebrać” górę Graniczną, która oddziela naszą kopalnię od Andrzejówki. Albo że zamierzamy pozyskiwać surowiec z  pobliskiej góry Klin. Tymczasem o wydobycie w tamtym miejscu starał się całkiem inny inwestor, nie my. Chcę zapewnić, że plotki o planowanej przez KSS Bartnica „ekspansji” są nieprawdziwe – mówi prezes.

Kopalnia nie może jednak – póki co – wystąpić o nową koncesję. Czeka bowiem na potrzebną w procedurze decyzję środowiskową burmistrza Mieroszowa. Bo choć wydobycie melafiru zostało ujęte w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała kopalni przychylną opinię, to ważna jest jeszcze decyzja burmistrza. Ta nie wiadomo kiedy zapadnie, ponieważ gmina wciąż prowadzi analizę sytuacji. Jeśli zakład nie uzyska koncesji do końca roku, to pracę straci 45 osób i 100 podwykonawców z regionu. Z tytułu działalności kopalni do budżetu gminy nie będą też wpływać podatki i opłaty – ok. 2 mln zł rocznie. To bardzo ważne argumenty za jej dalszym działaniem. Ale są też protesty –  niektórzy mieszkańcy skarżą się  na uciążliwości związane z transportem surowca, ekolodzy też nie są zwolennikami kopalni na tym terenie.

(RED)

KSS-BARTNICA-KOPALNIA-RYBNICA-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższy czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy trwającego od 100 lat wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej