Tygodnik DB2010

Dla bezrobotnych i przedsiębiorców

Ponad 36 mln zł na pomoc bezrobotnym i wsparcie przedsiębiorczości  – w ten sposób zostały rozdzielone pierwsze fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tej puli powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych otrzymają łącznie 2,96 mln zł.

 

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy otrzymali z rąk przedstawicieli władz województwa i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) umowy, które uruchamiają pierwsze środki w ramach nowej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W ubiegłotygodniowym przekazaniu umów we Wrocławiu (DWUP), a później w Wałbrzychu (Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia) uczestniczyli: Andrzej Kosiór, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Lilla Jaroń i Ewa Grzebieniak, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz szefowie dolnośląskich powiatowych urzędów pracy. Fundusze unijne w ramach nowej perspektywy RPO w pierwszej kolejności otrzymały właśnie powiatowe urzędy pracy. Zgodnie z wnioskami jednostek fundusze przeznaczone zostaną na bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych na założenie firmy (maksymalnie około 24 tys. zł), staże (średnio ponad 6 tys. zł na uczestnika), szkolenia (średnio ponad 5,2 tys. zł na uczestnika), prace interwencyjne (średnio blisko 5 tys. zł na uczestnika), prace interwencyjne (średnio prawie 5 tys. zł na uczestnika) oraz zwrot kosztów dojazdu do pracy (średnio 1,2 tys. zł na uczestnika).

– Z informacji, które posiadamy wynika, że jesteśmy liderem w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w skali kraju. To pierwsze umowy w ramach nowej perspektywy unijnej. Na Dolnym Śląsku w chwili obecnej bez pracy jest ponad 100 tys. osób, ale mam przekonanie, że projekty takie jak te pozwolą na zmniejszenie tej liczby i będą służyć Dolnoślązakom – mówi Andrzej Kosiór, wicemarszałek województwa dolnośląskiego:

– Środki, które przekazujemy Powiatowym Urzędom Pracy, mają wesprzeć osoby, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli są to osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, kobiety ale także osoby o niskich kwalifikacjach Zawodowych – dodaje Ewa Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w DWUP.

Pula funduszy w pierwszym rozdaniu RPO w dyspozycji DWUP wyniosła ponad 36,32 mln zł. Subregion wałbrzyski otrzymał 11,47 mln zł na wsparcie 1175 osób. Powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych otrzymały 2,96 mln zł, powiat świdnicki – 1,79 mln zł, powiat dzierżoniowski – 1,54 mln zł, powiat kłodzki – 3,73 mln zł, powiat ząbkowicki – 1,43 mln.

(RED)

 

RPO PUP Wroclaw

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej