Tygodnik DB2010

Wspierają nie tylko biznes

Blisko 200 tys. zł przekazał w tym roku Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na dofinansowanie ponad 100 inicjatyw obywatelskich, oświatowych, kulturalnych, sportowych, ochronę zdrowia i środowiska. O bezzwrotne wsparcie mogły się starać stowarzyszenia, kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego składając wniosek w siedzibie FRW przy ul. Limanowskiego 15.

frw jagla zwierko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, realizując swoją misję, wspiera nie tylko biznes, ale również cenne inicjatywy społeczne. Środki przeznaczane są na wspieranie kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalną, działalność oświatową, wspieranie dobroczynności, ochronę zdrowia i pomoc społeczną oraz kult religijny.

– Zdecydowana większość wpływających do nas wniosków o wsparcie dotyczy działalności sportowej. Tyko na ten cel w 2015 roku przekazaliśmy ponad 90 tys. zł – wyjaśnia Robert Jagła, prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.  – W tej dziedzinie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego od lat pomaga m.in. Klubowi Kolarstwa Wałbrzych, który co roku reprezentuje nasz region na ogólnopolskich i międzynarodowych wyścigach rowerowych osiągając wysokie wyniki. Kolarze KKW Superior Wałbrzych za każdym razem udowadniają, że są mistrzami w swoim fachu. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest dumny, że może wspierać najlepszych – dodaje Robert Jagła.

Oprócz inicjatyw sportowych, ogromne znaczenie dla FRW ma również ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Takie wsparcie otrzymało np. Wałbrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera.

– Jest to pierwsza organizacja społeczna w naszym regionie, która zajmuje się osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz ich rodzinami. Stwarza osobom chorym warunki umożliwiające jak najdłuższe funkcjonowanie w społeczeństwie. Jego działalność polega na organizacji zajęć w ramach prowadzonych warsztatów terapeutycznych, jak również prowadzeniu poradnictwa oraz udzielaniu pomocy psychologicznej, socjalnej, medycznej i terapeutycznej – wyjaśnia Robert Jagła.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, w podziękowaniu od jednej ze wspartych organizacji, doczekał się własnej studni! Ponad 100 metrowa studnia odkryta przez Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy w tureckiej jaskini Yilanliyurt Magarasi, dostała nazwę „Studni FRW”.

W 2015 roku Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego udało się wspomóc ponad 100 cennych inicjatyw społecznych. Następna pula środków na dofinansowania będzie dostępna w nowym roku. Kolejne fundusze pomogą realizować pasje i rozwijać skrzydła przedstawicielom wielu dyscyplin sportowych, organizatorom licznych akcji charytatywnych i kampanii służących wspólnemu dobru.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej