Tygodnik DB2010

Gmina Stare Bogaczowice bo…

… to miejsce idealne do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. To miejsce, które już wybrały setki osób, budując na terenie gminy Stare Bogaczowice swoje nowe domy. A wszechstronny i harmonijny rozwój gminy będzie stale zwiększał jej atrakcyjność, zdeterminowaną nie tylko doskonałym położeniem.

 

Stare Bogaczowice to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gmin wiejskich w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Liczne inwestycje w infrastrukturę poprawiają komfort życia i zachęcają do osiedlania się, z czego chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy sąsiednich gmin, między innymi Wałbrzycha, Świebodzic czy Boguszowa Gorc, ale także z bardziej odległych miejsc regionu i kraju. Malownicze położenie gminy Stare Bogaczowice, na skraju Pogórza Bolkowskiego i Masywu Trójgarbu, jest jej kolejnym wielkim atutem, potęgowanym przez bliskość silnych ośrodków miejskich Wałbrzycha i Świebodzic. Dzięki temu na obszarze gminy można realizować swoje marzenia o siedlisku na wsi, będąc jednocześnie w bliskim sąsiedztwie natury i w niedużej odległości od wielkiego miasta. Do dyspozycji mieszkańców są tu malownicze szlaki piesze i rowerowe, liczne zbytki, czy przywracany do użytku zalew rekreacyjny. Ta ostatnia atrakcja ożywa dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców całej gminy Stare Bogaczowice, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Przy wsparciu gminnego samorządu, teren nieczynnego zalewu najpierw w czynie społecznym został uporządkowany, a potem przygotowany do napełnienia wodą. W tę akcję włączyły się organizacje pozarządowe, a także osoby niezrzeszone, co nie jest w tej gminie przypadkiem odosobnionym. W każdym z ośmiu sołectw: Cieszów, Chwaliszów, Gostków, Jabłów, Lubomin, Nowe Bogaczowice, Stare Bogaczowice, Struga są coraz liczniejsze grupy osób zaangażowanych w życie poszczególnych wsi i całej gminy. I właśnie dynamiczny rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest jednym z największych sukcesów tej gminy.

uniwersytet III wieku bogaczowice

Przykładów wielkiego zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy gminy jest wiele i często wykraczają one poza standardowe działania. W ostatnim czasie mieszkańcy Chwaliszowa doprowadzili do oznakowania przejścia dla pieszych, a wcześniej mieszkańcy Jabłowa – wraz z władzami gminy – wywalczyli remont drogi wojewódzkiej. Animatorem oraz współorganizatorem wielu działań społecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z jego inicjatywy – między innymi – prężnie działa Uniwersytet III Wieku, który ma około 50 słuchaczy. Ponadto ośrodek wspiera działania grup nieformalnych, pozyskując środki na realizację ciekawych projektów. W ten sposób udało się zrealizować projekt „Odlotowe Czarownice”, którego pomysłodawcą jest Klub Integracji Społecznej w Strudze oraz inicjatywę „Miłośników piękna” (czyli grupy nieformalnej skupionej przy Uniwersytecie III Wieku w Starych Bogaczowicach) „Kolorowe wstążki”, której celem jest upiększenie przestrzeni publicznej. Z inicjatywy mieszkańców Starych Bogaczowic powstał także projekt upamiętnienia 70 rocznicy przyjazdu repatriantów z ziem wschodnich do Starych Bogaczowic. Efektem jest pomnik, poświęcony przez ordynariusza diecezji świdnickiej biskupa Ignacego Deca. A owocem współpracy władz gminy, sołectw i organizacji pozarządowych były także zorganizowane po raz pierwszy obchody Dni Gminy Stare Bogaczowice i inne liczne imprezy sportowo – rekreacyjne czy kulturalno – oświatowe.

– Dzięki wsparciu mieszkańców naszej gminy jesteśmy w stanie zrobić dla naszej małej ojczyzny dużo więcej – podkreśla Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare Biogaczowice.

(RED)

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej