Tygodnik DB2010

Badania archeologiczne na Rogowcu

W lipcu studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach praktyk studenckich, pod opieką doktora Artura Boguszewicza z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prowadzili badania naukowe na Rogowcu w gminie Głuszyca. Uczelnia już od 10 lat przeprowadza prace na ruinach najwyżej położonego zamku w Polsce.

 

Na podstawie wieloletnich prac badawczych ustalono, że pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z dnia 8 września 1292 roku. Zbudowany z rozkazu Bolka Świdnickiego pod koniec wieku XIII zamek pełnił funkcję kasztelanii, w wyniku wojen został zdobyty przez władców Czech prawdopodobnie w 1345 r. Dzięki badaniom archeologicznym udało się zawęzić moment oblężenia i zniszczenia zamku na II połowę XV wieku. Znaleziska archeologiczne i przekazy pisane potwierdzają, że zniszczenie zamku nastąpiło w latach 1470-1483 w czasie wojny o Śląsk. Mogło się to wydarzyć w roku 1475 w czasie wyprawy Macieja Korwina, króla Węgier i Czech, przeciwko opozycyjnie nastawionej szlachcie z południowej części księstwa świdnickiego, szlachcie o sympatiach projagiellońskich. Do zniszczenia zamku Rogowiec mogło ewentualnie dojść w trakcie kolejnej wyprawy w 1482 roku przez stany śląskie i łużyckie przeciwko największemu opozycjoniście na tych terenach – Schellendorfowi. W tym samym roku został zdobyty zamek Książ, który był główną rezydencją rodu Schellendorfów, mającego we władaniu także zamek Rogowiec. Przed zniszczeniem zamku w XV wieku nastąpiła jego rozbudowa i z racji swojego położenia Rogowiec pełnił funkcje fortecy. W trakcie prac badawczych udało się także odtworzyć plan zamku i wykorzystanie poszczególnych pomieszczeń budowli – wapiennik, kuźnia, kuchnia, brukowany dziedziniec zamkowy, pałac, wieża obronna.

Zamek zbudowany został na skalistym wierzchołku góry Rogowiec, w północnej części Gór Suchych na zachód od wioski Grzmiąca. To najwyżej położony zamek w Polsce (870 m n.p.m.). U stóp góry prowadził średniowieczny trakt handlowy zwany Wysoką Drogą. Ze szczytu roztacza się szeroka panorama na Góry Sowie, Wałbrzyskie i Kamienne. Przez zamek przebiega szlak żółty Głuszyca – Schronisko PTTK „Andrzejówka”, u podnóża zamku czerwony Główny Szlak Sudecki i niebieski Rybnicki GrzbietSchronisko PTTK „Andrzejówka”.

(TP)

badania archeologiczne na Rogowcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania archeologiczne pomagają poznać historię zamku Rogowiec.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej