Tygodnik DB2010

Nowe życie wałbrzyskich hałd

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, odbył się wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych, zgłoszonych do konkursu „Nowe życie wałbrzyskich hałd”.

 

Zorganizowano go dla uczestników wakacyjnych zajęć w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w ramach realizacji programu „Czysta natura”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.

Celem konkursu było przede wszystkim zwrócenie uwagi uczestnikom na zróżnicowane efekty rekultywacji zdegradowanych niegdyś terenów, stanowiących obecnie część górskiego i zalesionego krajobrazu miasta.

Konkurs poprzedziły warsztaty ekologiczne z multimedialną prezentacją „Rekultywacja terenów pokopalnianych” oraz wycieczka po hałdach ilustrująca przywracanie zdegradowanym terenom aktywności biologicznej.

(BAS)

 Nowe zycie walbrzyskich hald

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy konkursu w Starej Kopalni.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej