Tygodnik DB2010

ZUS 100-latkom

Z tytułu ukończenia stu lat życia do przysługującego jubilatce lub jubilatowi świadczenia emerytalno-rentowego przyznawane jest dodatkowo świadczenie honorowe. Od 1 marca 2015 roku wynosi ono 3308,33 złotych brutto miesięcznie.

2000px-ZUS_logo

 

 

 

 

 

 

 

– Świadczenie honorowe wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych łącznie z dotychczasową emeryturą czy rentą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podejmując wypłatę świadczenia honorowego, wydaje osobie zainteresowanej zawiadomienie o podjęciu jego wypłaty, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dziennik Ustaw 237, pozycja 1412). Wałbrzyski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaca obecnie (stan na 30 lipca 2015 roku) świadczenie honorowe dla pięćdziesięciu osób, które ukończyły 100 lat. Najstarsza osoba z tego grona w tym roku skończyła sto dziewięć lat – wyjaśnia Monika Bisek-Grąz, rzecznik prasowy Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej