Tygodnik DB2010

Ostrożnie w lesie i na polach

– W związku z wystąpieniem dużego zagrożenia pożarowego, na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, od 11 sierpnia wprowadzony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych – informują pracownicy Nadleśnictwa Wałbrzych.

zakazwstepudolasu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fala upałów przechodząca przez Polskę sprawiła, że na polach uprawnych i terenach leśnych ściółka jest bardzo sucha, przez co utrzymuje się bardzo duże zagrożenie pożarowe.

– Wójt Gminy Stare Bogaczowice oraz straż pożarna apelują o rozwagę podczas prac polowych, spacerów lub wypoczynku na łonie natury. Obecnie nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować duży pożar lasu i pól stwarzający zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego. Najczęstszymi przyczynami pożarów na terenach otwartych są: palone w pobliżu lasu ogniska, niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu, nie dogaszone zapałki i niedopałki papierosów wyrzucane z przejeżdżających pojazdów, przerzuty ognia z palących się traw, iskry z pojazdów mechanicznych oraz umyślne podpalenia. Aby uniknąć pożarów apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk i ściernisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi oraz wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych – wyjaśniają pracownicy Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach.

(TP)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej