Tygodnik DB2010

Trzeba oszczędzać

woda

 

 

 

 

 

 

 

– W związku z przedłużającą się falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci publicznej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, apelujemy o niewykorzystywanie wody z sieci publicznej do innych potrzeb niż socjalno-bytowe. Dlatego prosimy o niepopieranie wody z sieci publicznej do podlewania trawy, podlewania ogródków, podlewania upraw, mycia samochodów itp. Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o bardzo racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną – apelują przedstawiciele Urzędu Gminy w Czarnym Borze.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej