Tygodnik DB2010

Zmiany w parkowaniu

Od 3 sierpnia 2015 roku obowiązuje nowa Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie parkowania pojazdów na drogach publicznych w Wałbrzychu. Radni między innymi podnieśli opłaty oraz wydłużyli czas, w którym trzeba płacić za parkowanie na ulicach miasta.

parking rycerska

 

 

 

 

 

 

Do stref płatnego parkowania w Wałbrzychu sukcesywnie będą włączane nowe ulice. Według nowych regulacji, od poniedziałku do piątku czas obowiązywania opłat na miejscach postojowych liczony jest teraz od godz. 7.00 do godz. 17.00. Za to w soboty nie są pobierane opłaty za postój w strefach płatnego parkowania. Wałbrzyscy radni podnieśli stawki opłat za postój pojazdu w strefach płatnego parkowania. Opłata minimalna wynosi teraz 3 zł za pierwszą godzinę w I strefie parkowania oraz 1,50 zł za pierwszą godziną w II strefie parkowania. Tym samym zmieniły się również opłaty za abonamenty dla mieszkańców i innych użytkowników dróg. Zwolnionymi z opłat za postój pojazdu są użytkownicy oznaczonych pojazdów służb komunalnych, oznakowane pojazdy hospicjów, użytkownicy pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz osoby niepełnosprawne na wyznaczonych miejscach.

W przypadku otrzymania wezwania – raportu do zapłaty opłaty dodatkowej, w związku z przekroczeniem opłaconego czasu postoju, kierujący pojazdem może uiścić opłatę za parkowanie za czas nieopłaconego postoju liczonego w pełnych godzinach. Opłata może być dokonana wyłącznie w dniu postoju w kasach Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu przy ul Matejki 1 oraz na placu Grunwaldzkim 1. Opłata za postój będzie różnicą między wartością za całkowity czas naliczony w kasach ZDKiUM, a wniesioną opłatą za wykupiony bilet z parkometru. Podtrzymane zostało anulowanie nałożonej opłaty dodatkowej w przypadku uiszczenia opłaty za postój do 5 minut od godziny wykonanie kontroli wystawienia wezwania – raportu opłata dodatkowa będzie anulowana w siedzibie ZDKiUM (ul. Matejki 1, pok. nr 9) po okazaniu ważnego biletu z parkometru.

W ramach prowadzenia polityki parkingowej w ścisłym centrum Wałbrzycha, wprowadzone zostały zmiany na placu postojowym przy ul. Kasztanowej. Zmniejszono opłatę za postój na tym parkingu do 1 zł za 1 godzinę. Korzystając z postoju pojazdu będzie można wykupić abonamenty ogólnodostępne: miesięczny za 50 zł, kwartalny 100 zł.

– Są to najtańsze miejsc postojowe w wałbrzyskim Śródmieściu. Zachęcamy posiadaczy pojazdów samochodowych, pracujących w Śródmieściu do korzystania z atrakcyjnej ceny abonamentów na ul. Kasztanowej. Plac parkingowy na ul. Kasztanowej oddalony jest od Rynku, placu Magistrackiego, placu Grunwaldzkiego od 500 do 1000 metrów. Przebycie tego dystansu pieszo zajmuje od 5 do 10 minut. Dla porównania miejsce postojowe na placu Rycerska – Kilinskiego to koszt 250 zł za 1 miesiąc lub 600 zł za kwartał – wyjaśniają pracownicy ZDKiUM w Wałbrzychu.

Przypominamy główne zasady korzystania z płatnych miejsc postojowych oraz parkometrów:

* korzystać z informacji znajdujących się na parkometrze, informacjach zawierających cennik, zasady korzystania z parkometru itp.,

* posiadać bilon – parkomat nie wydaje reszty. W przypadku braku bilonu zrezygnować z korzystania z miejsc parkingowych. Nie narażamy się na opłatę dodatkową.

* planować czas postoju,

* wydrukowany bilet umieścić za szybą samochodu w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie przez kontrolera strefy postoju wykupionego czasu za postój,

* Strefy Płatnego Parkowania nadzorowane są przez upoważnionych pracowników ZDKiUM, którzy są uprawnieni do wypisywania opłat dodatkowych za brak ważnego biletu parkingowego,

* opłata dodatkowa za brak ważnego biletu parkingowego może wynieść od 30 zł do 50 zł na drogach publicznych, na placach parkingowych od 50 zł do 250 zł,

* osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych miejsc bezpłatnie. Po zatrzymaniu pojazdu poza wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych należy uiścić opłatę na ogólnie obowiązujących zasadach.

– W przypadku dodatkowych pytań prosimy o korzystanie ze strony internetowej www.zdkium.walbrzych.pl. Proponujemy także kontakt telefoniczny pod numerami (74) 641-44-19 i (74) 641-44-00 lub kontakt osobisty przy ul. Matejki 1, pokój nr 9 – dodają pracownicy ZDKiUM.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej